วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟาร์มตัวอย่าง บ้านป่าตาเขียว อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


กิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน 19 ตัว แพะนม จำนวน 20 ตัว กวาง จำนวน 28 ตัว โคที่มาจากโครงการไถ่ชีวิต จำนวน 13 ตัว กิจกรรมด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาทับทิม 200 ตัว และกบนา 3,000 ตัว

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นายทวีเต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชล ประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงานกปร.และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี เมื่อวันก่อน

สำหรับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานกับ นายสหัสบุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง (ตำแหน่งในขณะนั้น ปัจจุบันถึงแก่อนิจกรรมแล้ว) ในการตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าตาเขียว ความว่า“ก็ดีถ้ามีที่ดินที่มีความพร้อมจะได้ทำฟาร์มตัว อย่าง ซึ่งเป็นสถานที่จ้างแรงงานและแนะ แนวการประกอบอาชีพให้ราษฎร”


โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น501 ไร่ 2งาน มีราษฎรที่เป็นสมาชิกในโครงการ จำนวน 206 คน แบ่งเป็นไทยพุทธ จำนวน176คน และอิสลาม จำนวน30คนโดยมีกิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จำนวน100ไร่ ปลูกหญ้าซิกแนลเลื้อยเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งหญ้าเนเปียปากช่อง หญ้ากินนีสีม่วง พื้นที่ป่าอนุรักษ์ดั้งเดิม มีพื้นที่150ไร่ เช่น ต้นหลาวชะโอน ต้นเสม็ดแดง เป็นต้น

กิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน19ตัว แพะนม จำนวน20ตัว กวาง จำนวน 28ตัว โคที่มาจากโครงการไถ่ชีวิต จำนวน 13ตัวกิจกรรมด้านประมงมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาทับทิม 200ตัวและกบนา3,000ตัวกิจกรรมด้านพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่100ไร่ได้แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น พืชผัก โดยใช้การตลาดนำการผลิต เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว มะเขือต่าง ๆ ฯลฯ พืชสวนและไม้ผล มีแก้วมังกรอินทผลัม และมะละกอ

นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชบริเวณริมขอบแปลงพืชผัก เช่น มะม่วงเบา กล้วย เป็นต้น ควบคู่กับการปลูกพืชผักหมุนเวียน ได้แก่ข้าวโพดหวาน มันเทศ มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็มีการเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดหูหนู

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างครบวงจร ภายในฟาร์มฯ ยังมีกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยนำผลผลิตจากฟาร์มมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นข้าวเกรียบปลาทับทิม ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีของฟาร์ม ตลอดถึงการทำไข่เค็ม น้ำอ้อยสด น้ำกระเจี๊ยบ และการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่มาแปรรูป เช่น มะพร้าวน้ำหอม นำมาทำน้ำมะพร้าวจำหน่ายเป็นต้น

ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างฯสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและแหล่งจ้างงานให้กับเกษตรกรอำเภอปะนาเระจังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคงเป็นอย่างดียิ่ง.“

ข้อมูลจาก dailynews.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ