วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พัฒนาฟาร์มรักษ์โลก ปันน้ำชุมชนฝ่าวิกฤติแล้ง


พัฒนาฟาร์มรักษ์โลก ปันน้ำชุมชนฝ่าวิกฤติแล้ง นอกจากจะเป็นฟาร์มสีเขียวแล้ว ฟาร์มแห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครบทุกหน่วยผลิตในฟาร์มเดียว

การแก้ไขปัญหาฟาร์มหมูส่งกลิ่นเหม็น ปล่อยของเสียออกมาทำลายสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ด้วยปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นตัวผลักดันให้สังคมโลกและสิ่งแวดล้อมสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนจาก “เกษตรกรรมหลังบ้าน” สู่ “ระบบเกษตรอุตสาหกรรม” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ภาคเกษตรของไทยต้องพัฒนาตามไปด้วย ทั้งในแง่ของปริมาณที่ต้องเน้นเพียงพอและเข้าถึง ขณะเดียวกันผู้บริโภคต้องการระบบการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อชุมชนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างมีความสุข

ในเรื่องปศุสัตว์นั้น บริษัทชั้นนำเมืองไทยมีจำนวนไม่น้อย ทั้งที่มีความชำนาญเฉพาะด้านและที่ทำครบวงจร ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และหนึ่งในนั้นก็คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่นที่ฟาร์มกาญจนบุรี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี บนพื้นที่ 306 ไร่ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่จำนวน 49 หลัง เลี้ยงหมูรวม 22,400 ตัว มีทั้งพ่อ-แม่พันธุ์ เป็นพ่อพันธุ์ 70 ตัว และแม่พันธุ์ 3,400 ตัว โรงหมูอนุบาลและเลี้ยงหมูขุนอีก 19,000 ตัว ฟาร์มนี้ไม่มีปัญหาเรื่อง “กลิ่นขี้หมู”

ได้มีการทำฟาร์มระบบปิดด้วยโรงเรือนระบบอีแวป การใช้ส้วมน้ำในโรงเรือนหมูขุน การใช้ระบบไบโอแก๊สแบบ cover lagoon ที่จะได้ก๊าซชีวภาพมาปั่นเป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม การทำระบบบำบัดน้ำเพื่อนำน้ำไปรดต้นไม้รอบฟาร์ม การนำระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือนมาใช้ ซึ่งระบบทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม ที่ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน และทำให้ฟาร์มอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นอกจากจะเป็นฟาร์มสีเขียวแล้ว ฟาร์มแห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครบทุกหน่วยผลิตในฟาร์มเดียว ตั้งแต่หน่วยผสม-อุ้มท้อง หน่วยตกลูก หน่วยอนุบาล และหน่วยสุกรรุ่นพันธุ์ ภายใต้แนวคิดในการสร้างฟาร์มหมูปลอดโรค ปลอดสาร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่จะช่วยสนับสนุนให้การเลี้ยงสุกรมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยลดต้นทุนการผลิต ภายใต้ระบบการเลี้ยงมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่สำคัญคือมุ่งเน้นกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน


กำนันระเบียบ ปทุมสูตร กำนันเทศบาลตำบลสระลงเรือ บอกว่า ฟาร์มแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ห่างจากชุมชน พื้นที่โดยรอบเป็นไร่อ้อย ชาวบ้านรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างฟาร์มหมูกับการเลี้ยงหมูแบบหลังบ้าน โดยเฉพาะไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมารบกวนคนในชุมชน ขณะเดียวกันมีการปลูกต้นไม้เต็มบริเวณ

“ทางฟาร์มฯ ยังแบ่งปันน้ำที่บำบัดจนสะอาดและได้มาตรฐานตามกฎหมายให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งช่วยแก้ป้ญหาในฤดูแล้งและขาดน้ำอยู่เสมอ โดยการนำน้ำไปรดไร่อ้อยที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ฟาร์ม ซึ่งพบว่าทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น” กำนันระเบียบ กล่าว

ความสำเร็จของมาตรฐานกรีนฟาร์มในฟาร์มหมูแห่งนี้ได้รับการนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรรายย่อยในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเองอีกด้วยข้อมูลจาก
www.dailynews.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ