วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พืช 4 ชนิด...เพื่อใคร


อ้อย–มันสำปะหลัง–ปาล์มน้ำมัน–ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 พืชเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมากขึ้น เพื่อทดแทนการปลูกข้าวที่มีปัญหา มีผลผลิตมากเกินจนล้นตลาด ล้นประเทศ

คณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า เห็นชอบให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม 10 ล้านไร่ แล้วให้เกษตรกรหันไปปลูกอ้อยเพิ่มอีก 6 ล้านไร่...ปาล์มน้ำมันเพิ่ม 3 ล้านไร่... มันสำปะหลังเพิ่ม 0.5 ล้านไร่...ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มอีก 0.4 ล้านไร่

ด้วยมีนิมิตฝันไปว่า การลดพื้นที่ปลูกข้าว แล้วส่งเสริมให้ชาวนามาปลูกพืช 4 ชนิดนี้ จะผลักดันให้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบอาเซียนได้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต

มีคำถามโบราณตามมา...ถ้าปรากฏการณ์เช่นที่ว่าไม่จริง ชาวนาเปลี่ยนอาชีพไปแล้ว รายได้ไม่ดีขึ้น ใครจะรับผิด!!!

เพราะไม่แน่ใจว่า แผนยุทธศาสตร์ที่คิดขึ้นมานี่ เกษตรกรหรือใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์ ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ตั้งข้อสังเกต สิ่งที่คิดทำกันขึ้นมานี่ ไม่ได้มาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในภาคเกษตร ไม่ใช่ข้อเสนอจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่มาจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้เสนอ คสช.มาตั้งแต่มีการยึดอำนาจใหม่ๆ ก่อนมีรัฐบาล

พร้อมตั้งปุจฉา พืชเศรษฐกิจมีหลายชนิด...ทำไมเลือกเอาแค่ 4 ชนิดนี้

หรือเป็นเพราะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลใหญ่อันดับหนึ่ง ต้องการอ้อยเป็นวัตถุดิบ...รองประธานฯ เป็นลูกจ้างบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโรงงานอาหารสัตว์อันดับหนึ่งของประเทศ...กรรมการอื่นๆเป็นเจ้าของโรงงานมันเส้น ลานมัน และส่งออกมันสำปะหลัง

ที่ผ่านมา พืช 4 ชนิดนี้ มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำอยู่แล้ว ปลูกเพิ่มให้ล้นตลาด เพื่อคนรับซื้อจะได้ใช้ของถูก ใช่หรือไม่...รัฐบาลเอาเงินภาษีมาแทรกแซง ประเทศชาติฉิบหายไม่ใช่เงินของบริษัท ใช่หรือเปล่า

ข้อมูลจาก
ชมชื่น ชูช่อ
thairath.co.th/content/467717
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ