วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เปิดตัวโคพันธุ์ใหม่ น้ำนมมาก รีดได้ 345 วัน


นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เผยว่า แม้ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการเลี้ยงโคนม จนสามารถส่งออกนมพาสเจอไรส์ไปยังประเทศอาเซียนได้แล้วก็ตาม แต่โคนมให้ปริมาณน้ำนมดิบยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานสากล ที่ต้องได้วันละ 17 กก.ต่อตัว เราทำได้แค่ 14 กก.เท่านั้น

ทาง อ.ส.ค.จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พัฒนาพันธุ์โคนมของไทยให้มีปริมาณน้ำนมมากขึ้น หลังจากพัฒนาพันธุ์มา 13 ปี วันนี้เราประสบความสำเร็จ ได้พันธุ์โคที่ให้น้ำนมเฉลี่ยวันละ 17-20 กก.และรีดนมได้นานมากขึ้น

นายธรรมนูญ ทองประไพ หัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนม อ.ส.ค. บอกว่า การปรับปรุงพันธุ์ครั้งนี้ เริ่มมาจากนำแม่โคที่ชนะจากการประกวดในปี 2545 มาผสมกับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จากอเมริกา ซึ่งมีความต้านทานโรคเต้าอักเสบได้ดีและมีระยะเวลาการให้นมแต่ละปียาวนาน
“มีการผสมปรับปรุงพันธุ์ 3 ชั่วรุ่น ปรากฏว่า แม่โคสาวที่ผ่านการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์ หมายเลข C-4705 ชื่อ แพลนเน็ท ได้น้ำนม 20 กก.ต่อวัน ส่วนแม่โคสาวที่ผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์หมายเลข C-4904 ชื่อ โปรเซส ได้น้ำนม 17 กก.ต่อวัน


หัวหน้าแผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจน์พันธุ์โคนมบอกอีกว่า จากผลการทดลองปรับปรุงพันธุ์ประสบความสำเร็จ ได้มีการนำเชื้อพ่อพันธุ์ไปทดลองผสมพันธุ์กับโคสาวตามฟาร์มต่างๆในพื้นที่ อ.ส.ค. เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าลักษณะเด่นของโคพันธุ์ใหม่ไม่มีการกลายพันธุ์ และประสิทธิภาพการให้น้ำนมของพันธุ์ยังคงเดิมหรือไม่

ผลปรากฏว่าแม่โคทั้งหมดยังคงให้ปริมาณน้ำนมมากเหมือนเดิม ที่สำคัญยังมีระยะเวลาในการรีดนมนานมากขึ้น จากเดิมปีหนึ่งแม่โคพันธุ์ทั่วไปรีดน้ำนมได้แค่ 305 วัน แต่แม่โคพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ตั้งชื่อสามารถรีดนมได้นานถึง 345 วันต่อปีทั้งสองพันธุ์.

ข้อมูลจาก
thairath.co.th/content/503770
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ