ควบคุม ป้องกัน กำจัด แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ที่ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ

ศัตรูพืช ได้แก่ โรค แมลง และวัชพืช

สร้างความเสียหายให้กับพืช ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวได้มากกว่า 50% การป้องกัน กำจัด โรคพืช แมลงศัตรูพืช และกำจัดวัชพืช จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก 80-90 เปอร์เซ็นต์

โรค แมลง ศัตรูพืช

 โรคพืช เข้าทำลายผลผลิตในระยะต่างๆ

โรคพืช เข้าทำลายผลผลิต ในระยะต่างๆ

โรคพืช หมายถึง 

สภาวะที่พืชทำงานผิดปกติ จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การผลิดอก ออกผลผลิต 

โรคพืชที่ไม่ติดเชื้อ 

เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่นการขาดธาตุสารอาหาร การได้รับสารพิษ หรือก๊าซพิษ สภาพความเป็นกรดด่างของดิน หรือน้ำ ที่ไม่เหมาะสม

โรคพืชที่ติดเชื้อ 

เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พวกจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสม่า รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ เช่น ไส้เดือนฝอย และสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช เช่น กาฝาก ฝอยทอง ดังนั้น เราต้องทราบสาเหตุ ทราบที่มาของโรค เพื่อที่จะ ดูแลจัดการ ป้องกันกำจัดได้ถูกวิธี และได้ผล

โรคไม่ติดเชื้อ

โรคพืช ที่ไม่ติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรคพืชติดเชื้อ

ลักษณะอาการของโรคพืช

จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสาเหตุ และชนิดของพืช หากเราวินิจฉัยไม่ถูก การป้องกันกำจัดก็จะผิดพลาด และไม่ได้ผล

ลักษณะอาการของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา

เช่น ราน้ำค้าง ราเขม่าดำ ราแป้ง โรคราสนิม ใบจุด ใบขีด มักจะมีสปอร์ของเชื้อราสร้างขึ้น แสงอาการบนใบพืช และส่วนต่างๆของพืช

ลักษณะของเชื้อรา
ลักษณะของเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคพืช จากเชื้อรา

ลักษณะอาการของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

มักจะทำให้เกิดอาการฉ่ำน้ำ หรือปรากฎเป็นของเหลวข้นๆ บริเวณแผล

แบคทีเรีย โรคพืช

โรคพืช จากแบคทีเรีย

ป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุจาก การขาดธาตุอาหารพืช

ป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุจาก การขาดธาตุอาหารพืช

ป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา


Reference

eduserv.ku.ac.th/km/doc/K8003.pdf

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดไหม้ หนอนมะพร้าว ด้วงมะพร้าว โรครามะพร้าว แก้ได้

ฟางข้าว คือคลังสมบัติ หยุดเผาตอซังฟางข้าวเถอะค่ะ

วิธีการคำนวณท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับ 1 ไร่