วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชาวนาหญิงแพร่ เกษตรกรดีเด่น


ชาวนาหญิงของจังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับชาติ ประจำปี 2557 ขณะที่ผู้ว่าฯเตรียมให้เป็นชาวนาต้นแบบ ในการลดต้นทุนการผลิต

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันการเกษตรที่มีการพัฒนาอาชีพการเกษตร สามารถบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การลดต้นทุนการผลิต ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนนั้น ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกนางสาวสะดวก จำรัส อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 297 หมู่ 9 บ้านตอนิมิต ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อาชีพทำนา ปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา ระดับชาติ ประจำปี 2557 นางสาวสะดวก จำรัส เผยว่า ตนทำนาปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 จำนวน 69 ไร่ เก็บไว้กิน 8 ไร่ ขายทั่วไป 27 ไร่ ส่วนที่เหลือผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายโดยกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิต การทำนาใช้ระบบลดต้นทุน ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ลดการใช้สารเคมี ด้วยการเก็บปูนามาทำน้ำปูขายสร้างรายได้เสริม นำหอยเชอรี่มาหมักทำปุ๋ยและยาปราบศัตรูข้าว ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้ำเข้านาอีกด้วย ด้านนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ภูมิใจกับชาวนาของจังหวัดแพร่ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้มีความพยายามที่จะลดต้นทุนในการทำนา ทำนาอย่าสงมีคุณภาพได้ทั้งข้าวขายและเมล็ดพันธุ์ และใช้ประโยชน์จากนาได้อย่างสูงสุด ซึ่งเตรียมขยายผลและยกให้เป็นชาวนาต้นแบบ เพื่อให้ชาวนาในพื้นที่ต่างๆมาศึกษาเรียนรู้ โดยนางสาวสะดวก จำรัส นับว่าเป็นชาวนาคนแรกของจังหวัดแพร่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ระดับชาติประจำปี 2557 โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพทำนา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่ และกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิต

ข้อมูลจาก chiangmainews.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ