วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เผยผลวิจัย เพิ่มผลผลิตสับปะรด กรมหมอดินแนะนำใช้ปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยเคมี


นายชัชชัย ถิ่นโพธิ์ทอง กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง เพชรบุรี ราชบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี และชุมพร แต่ในปัจจุบันพื้นที่ปลูกสับปะรดได้เพิ่มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย สำหรับตลาดส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย เม็กซิโก รัสเซีย ไต้หวัน

อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงขึ้น จำเป็นต้องปรับปรุงระบบการผลิตให้สับปะรดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตต่ำลง ซึ่งการจัดการดินเป็นปัจจัยที่สำคัญโดยควรเน้นในด้านการใช้อินทรียวัตถุและปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสับปะรด และการตกค้างของสารไนเตรทในผลสับปะรดเนื่องมาจากการตกค้างของการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่สูง

ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาวิจัยผลการเพิ่มมวลชีวภาพและธาตุอาหารในพืชปุ๋ยสดปอเทือง โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.11) ร่วมกับพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 40 จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิตสับปะรด และศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและส่งเสริมเผยแพร่แก่เกษตรกร ซึ่งผลการทดลองต่อเนื่อง 3 ปี พบว่า วิธีการปลูกสับปะรดร่วมกับการปลูกปอเทือง โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.11) และปุ๋ยเคมี อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าวิเคราะห์ของดิน ให้น้ำหนักผลผลิตสูงสุด 4.320 ตันต่อไร่ โดยให้ผลตอบแทนรายได้สูงสุด 4,280 บาทต่อไร่ เนื่องจากปอเทือง มีมวลชีวภาพให้น้ำหนักสดเฉลี่ย 2,980 กก.ต่อไร่ น้ำหนักแห้งเฉลี่ย 994.33 กก.ต่อไร่ ให้ปริมาณธาตุอาหาร ไนโตรเจน 3.47% ฟอสฟอรัส 0.35% และโพแทสเซียม 2.22% อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดลองพบว่าปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะปุ๋ยพืชสด พืชคลุมดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

จาก naewna.com
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ