วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อบรมถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล เพิ่มมูลค่า จากตัวละ 35 บาท เป็น 120 บาท


ศูนย์ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อบรมถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล

การเรียนรู้การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเลนั้นนับได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าปลานวลจันทร์ทะเลที่เกษตรกรเลี้ยง จากตัวละ 35 บาท เป็น 100-120 บาท

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ได้เปิดการฝึกอบรมการเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเล ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันก่อน

โดยเปิดอบรมตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การให้อาหาร และการจับปลามาใช้ประโยชน์ ที่สำคัญ เนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลเป็นปลาที่มีก้างมาก การอบรมครั้งนี้จึงได้มีการฝึกปฏิบัติในวิธีการถอดก้างปลานวลจันทร์ก่อนนำมาถนอมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย มีเกษตรกรผู้ปกครองเด็กนักเรียนจาก รร.ตชด.บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จันทบุรี, บ้านคลองขุด อ.ท่าใหม่, บ้านปากตะโปน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับการอบรมจำนวน 51 คน

การเรียนรู้การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเลนั้นนับได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าปลานวลจันทร์ทะเลที่เกษตรกรเลี้ยง จากตัวละ 35 บาท เป็น 100-120 บาท เพราะสามารถนำไปจำหน่ายในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดโดยทั่วไปอีกด้วย

สำหรับปลานวลจันทร์ทะเลนั้นเป็นปลาที่พบตามชายฝั่งทะเล เนื้อมีรสชาติอร่อย แต่มีก้างเล็กในเนื้อจำนวนมาก ทำให้ไม่เป็นที่นิยมบริโภคของผู้คน และทำให้ราคาถูก ที่ผ่านมาทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถอดก้างปลาให้กับราษฎรที่เพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ที่ทางศูนย์ฯ ได้นำมาส่งเสริมและสนับสนุนให้เลี้ยงเมื่อก่อนหน้านี้ ทำให้เป็นปลาไร้ก้างสามารถนำไปทำเป็นปลาแดดเดียว ปลานวลจันทร์รมควันก้างนิ่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต


และในรุ่นต่อไปทางศูนย์ฯ ยังจะเปิดอบรมในเรื่องเดียวกันนี้ให้แก่ราษฎร ผู้ปกครองนักเรียน รร.ตชด.บ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการถนอมอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ราษฎรได้มีอาหารโปรตีนรับประทาน

สำหรับปลานวลจันทร์ทะเลนั้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาดังกล่าว ณ สถานีประมงคลองวาฬ ซึ่งปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ได้นำลูกปลานวลจันทร์ทะเลที่จับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อมาเลี้ยงในบ่อ ซึ่งสภาพน้ำแม้จะมีระดับความเค็มต่ำ แต่ปลานวลจันทร์ทะเลก็เจริญเติบโตได้ และสามารถขายได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นอาชีพ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อ ปลานวลจันทร์ทะเลจำนวนหนึ่ง ปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จวบจนปัจจุบันทางกรมประมง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ก็ได้ขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงและแปรรูปของราษฎรในพื้นที่ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น.

จาก dailynews.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02206
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ