วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ใช้แอพฯ Protect Plants วินิจฉัยโรค-แมลงศัตรูพืชรู้ทันก่อนระบาด กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรยุคใหม่ ใช้แอพพลิเคชั่น โพรเทคแพลนท์ (Protect Plants)

เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอารักขาพืช ช่วยวินัจฉัยโรค-แมลงศัตรูพืช และวิธีป้องกันกำจัดด้วยตนเองก่อนระบาดรุนแรง

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี จึงทำให้โรคและแมลงศัตรูพืชมีอาหารรวมถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เป็นสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแมลงที่มักจะระบาดสร้างความเสียหายกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งหลักการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญ คือ การทำให้ต้นพืชแข็งแรง และการควบคุมโรค-แมลงศัตรูพืชไม่ให้เพิ่มจำนวนมากจนก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจแปลงพืชที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้ว่าในแปลงปลูกพืชมีโรค/แมลงอะไรเข้ามารบกวน และให้ยึดหลักการใช้วิธีควบคุม กำจัดโรค/แมลงศัตรูพืชหลายวิธีผสมผสานกัน เช่น การใช้วิธีกล ใช้กับดักแสงไฟ เชื้อจุลินทรีย์ ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ/ตัวเบียน) และใช้สารเคมีเป็นวิธีสุดท้ายที่แนะนำให้ใช้ในกรณีระบาดรุนแรง โดยใช้อย่างถูกต้อง ตรงกับชนิดศัตรูพืช ในอัตราและเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดทำแอพพลิเคชั่นโพรเทคแพลนท์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยวินิจฉัยลักษณะอาการของโรค/แมลงศัตรู และการป้องกันกำจัด โดยสามารถวินิจฉัยพืชได้กว่า 30 ชนิดแล้ว ครอบคลุมทั้งข้าว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชั่นโพรเทคแพลนท์เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลโดยรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอารักขาพืชที่กรมส่งเสริมการเกษตรมี มาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ภายใต้สโลแกน “ดูแลผลผลิต เพื่อนคู่คิดเกษตรกร” โดยในแอพพลิเคชั่นนี้ มีเมนูหลักที่สำคัญ คือ 1) ข่าวสารการเกษตร 2) องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช ทั้งองค์ความรู้เรื่องโรค-แมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด ในพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าว ไม้ผลยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และองค์ความรู้เรื่องศัตรูพืชธรรมชาติและจุลินทรีย์ที่สำคัญ 3) การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น ตามลักษณะอาการที่พบ 4) การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นตามชนิดพืช และตามช่วงการเจริญเติบโตระยะต่างๆ 5) การพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ซึ่งจะรายงานทุกสัปดาห์ และ 6) การพยากรณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย
ซึ่งผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี โดยพิมพ์คำค้นหาแอพพลิเคชั่นด้วยคำว่า “protectplants” หรือพิมพ์คำว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร” ที่ Google Play Store สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ Apple App store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด Protect Plants
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.easeco.protectplants

อ้างอิง banmuang.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02108
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ