วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ข้าวเหนียวไทย ส่งออกอันดับหนึ่งยังไม่พอ ต้องยกระดับขึ้นสู่ชั้นพรีเมี่ยมข้าวเหนียวเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มีการพูดในเชิงเศรษฐกิจ เหมือนกับพืชอาหารชนิดอื่น ๆ แต่ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถผลิตข้าวเหนียวให้มีคุณภาพที่ดี

ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกข้าวเหนียวเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยตลาดจะอยู่ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย โดยการบริโภคข้าวเหนียวในประเทศอยู่ที่ 95% ส่งออก 5% ด้วยข้าวเหนียวของไทยมีจุดเด่นเฉพาะตัวคือ เม็ดเรียวยาวสวย มีกลิ่นหอมมากกว่า จึงทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวเหนียวร้อยละ 50 ในตลาดโลกนิยมข้าวเหนียวจากประเทศไทย

โดยแหล่งผลิตใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 85 และภาคเหนือร้อยละ 15.6 และที่เหลืออยู่ภาคอื่น ๆ รวมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศประมาณ 16.7 ล้านไร่

“ข้าวเหนียวเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มีการพูดในเชิงเศรษฐกิจ เหมือนกับพืชอาหารชนิดอื่น ๆ แต่ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถผลิตข้าวเหนียวให้มีคุณภาพที่ดี มีจุดเด่นทั้งในด้านผลผลิตและรสชาติ แต่ยังด้อยเรื่องการบริหารจัดการที่ดี และการตลาดที่ยั่งยืนในอนาคต จึงทำให้การพัฒนาข้าวเหนียวเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น ๆ ดังนั้นการพัฒนาให้ข้าวเหนียวเป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม และมีระบบการเพาะปลูกที่ปลอดภัย ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะให้ความสำคัญและเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง รวมไปถึงการขยายพื้นที่ปลูกและขยายตลาดการส่งออกที่ขณะนี้ถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะทำได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการผลิตและการค้าข้าวเหนียว” ขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวเหนียวให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวให้เป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม พร้อมกับลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ระบบเพาะปลูกตามวิถีธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเกินความจำเป็น” นายอำนวย ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ โดยดูจากพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวเหนียวตั้งแต่ 20,000 ไร่ขึ้นไป โดยเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในช่วงฤดูนาปี ในเขตพื้นที่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น ช่วงฤดูนาปรัง 2558/59 ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ 2. พัฒนาศักยภาพชาวนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดหาวิทยากรหลักเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่าง ๆ จากนั้นก็คัดเลือกชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมเป็นจำนวน 3 รุ่น เพื่อให้ได้มาเกษตรกรต้นแบบ 3. ส่งเสริมการทำนาตามหลักชาวนาธรรมชาติ ตั้งแต่การปรับปรุงบำรุงดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การผลิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการทำบัญชีครัวเรือน และ 4. การเชื่อมโยงตลาด โดยเบื้องต้นจะเชื่อมโยงตลาดกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากนั้นจึงเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการพัฒนาข้าวเหนียวไทย นอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวของไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการผลิตพืชในวิถีธรรมชาติแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นการรักษาตลาดข้าวเหนียวไทยทั้งในและต่างประเทศให้มีความยั่งยืนไปตราบนานเท่านานอีกด้วย.

จาก dailynews.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02118
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ