วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ถักสานตะกร้า อาชีพเสริมสร้างรายได้


หนองกระทุ่มหนุนถักสานตะกร้า พัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

                             หลังจากเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ได้มอบให้หน่วยงานพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการพัฒนาสตรีโดยการฝึกอบรมตะกร้าถักสานเชือกฟาง กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านหนองนา หมู่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน ทำให้เกิดรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในกลุ่มแม่บ้านและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์การถักสานด้วยมือ ซึ่งโครงการนี้ทำให้กลุ่มแม่บ้าน นักเรียนและเยาวชน ผู้เข้าร่วมมีรายได้จากการทำตะกร้าถักสานเชือกมัดฟาง เพื่อนำไปจำหน่ายในท้องตลาด ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิดทักษะความชำนาญการทำตะกร้าถักสานเชือกฟางและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้

                             "ธง กาฬภักดี" นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม เล่าว่า ปัจจุบันราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรซึ่งมีรายได้น้อยแต่ต้องรับภาระรายจ่ายสูงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านหนองนา หมู่ 6 ตำบลหนองกระทุ่มและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รวมกลุ่มกันถักสานเชือกฟางขึ้น ซึ่งการถักทอเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน แต่เดิมเริ่มจากการถักทอแหและอวนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจับปลามาปรุงเป็นอาหารดำรงชีวิตประจำวัน

                             ต่อมามีการพัฒนาถักทอแห อวนและเปลนอน ไปจำหน่ายตามที่พ่อค้ารับซื้อจะสั่งให้ทำ แต่ต้องใช้ระยะเวลานาน มีต้นทุนในการผลิต ทำให้บางรายเลิกทำไป ซึ่งลงทุนไปซื้อเส้นด้ายขาวนำมาถักแหและอวน ต้องใช้ความอดทน ความมานะพยายามอย่างยิ่ง แต่ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางที่เดินทางมารับซื้อโดยการกดราคา แต่ยังอดทนทำงานส่งเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวในยามที่ข้าวยากหมากแพงและราคาสินค้าด้านการเกษตรตกต่ำ

                             แม่บ้านได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางและเริ่มทำตะกร้าที่ถักสานเชือกฟางขึ้น โดยการไปศึกษาเรียนรู้จากหมู่บ้านอื่นๆ แล้วนำมาประยุกต์ลวดลายและสีสันให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อนำไปจำหน่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับฝีมือในการทำก็ประณีตและละเอียดขึ้น มีลวดลายสวยงาม ซึ่งเกิดจากความคิดและภูมิปัญญาจากการเคยถักแหและอวนอยู่แล้ว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากตะกร้าที่ถักสานด้วยเชือกฟางมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และทำให้กลุ่มสตรีมีรายได้เสริม ช่วยลดภาระรายจ่ายในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง

                             นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม เล่าต่อว่า โครงการพัฒนาสตรีฝึกอบรมตะกร้าถักสานเชือกฟาง ของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองนา ได้ประสานการจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากวิทยากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (กศน.) แล้วนำกลุ่มแม่บ้านเข้าฝึกอบรมการทำตะกร้าถักสานด้วยเชือกฟาง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นที่แพร่หลายต่อไปด้วย

                             ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านเพื่อทำให้เกิดรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในกลุ่มแม่บ้าน และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีการถักสานด้วยมือ โดยเป้าหมายคือ กลุ่มสตรีแม่บ้านและเยาวชนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อจัดฝึกอบรมให้แม่บ้านและเยาวชนที่สนใจได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการถักสานเชือกฟาง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายทำให้เกิดรายได้เสริมในครอบครัว ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดการทำให้คนอื่นได้และยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถักสานตะกร้าด้วยมืออีกด้วย

จาก komchadluek.net

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02145
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ