วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

มันสำปะหลัง - สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ เมษายน 58การผลิต 

ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2557/58 เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.59 ล้านไร่ ผลผลิต 30.91 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.598 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2556/57 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.43 ล้านไร่ ผลผลิต 30.02 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.561 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.96 และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 โดยเดือนมีนาคม 2558 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 4.94 ล้านตัน (ร้อยละ 15.98 ของผลผลิตทั้งหมด) ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ปริมาณ 24.31 ล้านตัน (ร้อยละ 78.66 ของผลผลิตทั้งหมด) ทั้งนี้มันสำปะหลังออกสู่ตลาดมากสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปริมาณ 5.87 ล้านตัน (ร้อยละ 18.98 ของผลผลิตทั้งหมด)

การตลาด 

เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ผู้นำเข้ายังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศประจำสัปดาห์ สรุปได้ดังนี้ 

ราคาหัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.18 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 2.19 บาท ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.46
   
ราคามันเส้น  สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.23 บาท ราคาราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 5.24 บาท ในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.19

ราคาขายส่งในประเทศ

ราคาขายส่งมันเส้น (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี และ จ.อยุธยา) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.44 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 6.47 บาทในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.46
   
ราคาขายส่งมันอัดเม็ด  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
   
ราคาขายส่งแป้งมันสำปะหลังชั้นพิเศษ (ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.96 บาท ราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.95 บาทในสัปดาห์ก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.08

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ราคาส่งออกมันเส้น สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 210 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 6,783 บาท
เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ราคาส่งออกทรงตัวในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ลดลดในรูปเงินบาทตันละ 10 บาท
   
ราคาส่งออกมันอัดเม็ด  สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

   
ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 423 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตันละ 13,663 บาท เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน  ราคาส่งออกทรงตัวในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ลดลงในรูปเงินบาทตันละ 21 บาท

อ้างอิง oae.go.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02086
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ