Latest Post

โรสแมรี่
เป็นไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย ตระกูลเดียวกับมินต์ ใบเขียวสด เรียวตรง แพร่พันธุ์โดยการใช้เมล็ดปัก ชำ กิ่งตอน และแขนงราก


โรสแมรี่ เป็นไม้ยืนต้นพุ่มเตี้ย ตระกูลเดียวกับมินต์ ใบเขียวสด เรียวตรง แพร่พันธุ์โดยการใช้เมล็ดปัก ชำ กิ่งตอน และแขนงราก เจริญเติบโตดีในดินร่วนซุย ชอบที่มีร่มเงา น้ำมันหอมระเหยของโรสแมรี่ นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง น้ำหอมและแต่งกลิ่นอาหาร เป็นที่นิยมในยุโรปและอเมริกา บางพื้นที่นำมาทำซอส เครื่องปรุงในการหมัก ส่วนผสมในน้ำสลัด อาหารประเภทเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อไก่ เพื่อช่วยดับกลิ่นคาว.


จาก dailynews.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02059

 

ขยายผลผลิตมันสำปะหลัง สีคิ้วโมเดลสู่กำแพงเพชรสำหรับค่าเฉลี่ยผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีอยู่ที่ 3 ตันต่อไร่ คาดว่าผลผลิตในปีแรกหลังเข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 ตัน และจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ตันในปีต่อ ๆ ไป

สีคิ้วโมเดลคือการนำผลงานด้านเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ การจัดการดิน การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการระบบน้ำหยด และที่สำคัญคือการอารักขาพืชด้านการป้องกันกำจัดโรคและแมลง โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งสีชมพู

นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าปัจจุบันได้ขยายผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง โดยนำรูปแบบของสีคิ้วโมเดล มาสู่จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังประมาณ 600,000 ไร่ เป็นอันดับสองของประเทศรองจากนครราชสีมา โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแป้งที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี ดำเนินการในพื้นที่ 4 ตำบล เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทำแปลงต้นแบบ 60 ราย ๆ ละ 5 ไร่ พร้อมกันนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแปลงเรียนรู้ 2 แปลง ๆ ละ 20 ไร่ ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอย่างเหมาะสมครบทั้ง 5 เทคโนโลยี

สำหรับค่าเฉลี่ยผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีอยู่ที่ 3 ตันต่อไร่ คาดว่าผลผลิตในปีแรกหลังเข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 ตัน และจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ตันในปีต่อ ๆ ไป แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีน้ำหยดจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นที่ 5,000 บาทต่อไร่ การลงทุนอุปกรณ์ใช้ได้ประมาณ 2 ปี หรือคิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นปีละ 2,500 บาท แต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% ก็นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ด้านนายศรีโพธิ์ ขยันการนาวี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม หมู่ 2 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า เดิมปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ไม่เกิน 3.5 ตันต่อไร่ แต่หลังจากตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับกรมวิชาการเกษตร และปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้ง 5 เรื่อง สำหรับเรื่องของพันธุ์นั้นกำลังรอดูผลหลังการเก็บเกี่ยวว่าพันธุ์ไหนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ผลผลิตสูง

ส่วนเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนั้น ยอมรับว่าดีมาก เพราะทำให้ไม่สิ้นเปลือง ลดต้นทุนไปได้มาก ส่วนระบบน้ำหยดจะใช้พลังแสงอาทิตย์เป็นตัวปั๊มน้ำ ก็นับเป็นสัญญาณที่ดี หากเกษตรกรรายอื่นนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้ นอกจากต้นทุนจะไม่สูงขึ้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับก็จะมีมากขึ้นด้วย.

จาก dailynews.co.th

ตรวจวิเคราะห์ค่าดินได้ที่ www.iLab.Asia

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02058
 

สวนเกษตรลอยฟ้าใจกลางสยามสแควร์กรุงเทพมหานคร มีต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวน้อยเหลือเกิน สวนเกษตรลอยฟ้า อยู่ใจกลางสยามสแควร์ ท่ามกลางหมู่ตึก เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ดูดซับมลพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสำหรับคนเมือง เปิดให้บริการ 22 พฤษภาคม 2558 นี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

จับจั๊กจั่นขายได้เงินวันละพัน สร้างรายได้ทุกหมู่บ้านนับล้านบาทต่อวันเมื่อวันที่ 29 มี.ค. นางจุไรรัตน์ จันทร์พรหมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ช่วงนี้ได้มีจั๊กจั่นจำนวนมากบินลงมาเกาะกินน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ ในหมู่บ้านแม่เย็น ทำให้ราษฎรพากันออกไปทำการจับจั๊กจั่นมาจำหน่าย สร้างรายได้อย่างงาม วันหนึ่งๆ ขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท


จั๊กจั่นดังกล่าว เป็นที่นิยมบริโภคของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจะใช้วิธี ต้มแป้งเปียกไปทารูดให้ทั่วเสา ที่นำมาปักไว้ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งพออากาศร้อน ดังกล่าวจะพากันบินลงมากินน้ำตามลำห้วยและเมื่อบินไปเกาะเสาที่ทาแป้งเปียกไว้ก็จะถูกจับ วันหนึ่งๆ ราษฎรในหมู่บ้านแต่ละรายจะสามารถหาแมลงได้คนละไม่ต่ำกว่า 2 ถัง ซึ่งจะนำมาจำหน่ายในราคาลิตรละ 20 บาท

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วทุกหมู่บ้านจะมีแมลงจั๊กจั่นคิดเป็นจำนวนมหาศาลที่บินออกจากป่าเข้าสู่ในตัวเมืองและตามหมู่บ้านต่างๆโดยราษฎรจะพากันไปจับมาจำหน่าย สร้างรายได้นับล้านบาทต่อวัน (ทั้งจังหวัด) โดยคนสูงอายุแต่ละหมู่บ้านยืนยันว่า ปีไหนที่จะมีอากาศร้อนจัดจะมีแมลงจั๊กจั่นออกมาเยอะมาก และยิ่งมีไฟป่ารุนแรงก็จะเยอะและหนีจากป่าเข้าสู่ตัวเมืองตามชุมชนต่างๆ เยอะเช่นกัน โดยแมลงดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับแต่ออกจากดักแด้และบินได้ ยิ่งช่วงไหนที่มีฝนฟ้าคะนอง หรือบรรยากาศยามเย็นคล้ายจะมีฝน สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวผิดปกติ แมลงดังกล่าวจะยิ่งพากันบินออกมามากเช่นกัน

สำหรับทุกชุมชนทั่วไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการจำหน่ายจั๊กจั่นเป็นลิตร ด้วยการใช้ลิตรตวงข้าวสารเป็นเกณฑ์ในการจำหน่าย ส่วนใหญ่ราคาจะเท่ากันคือลิตรละ 20 บาท นิยมนำไปทอดกินกับข้าวและกับแกล้ม เนื่องจากปีหนึ่งจะมีโอกาสได้กินครั้งหนึ่ง ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูง


khaosod.co.th

จาก http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02056
 

เรามาเพาะ ถั่วงอก ในขวดน้ำดื่มกันเถอะ

เพาะถั่วงอก ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป แค่เรามีขวดน้ำพลาสติกใบเดียว ก็เพาะถั่วงอกปลอดสารพิษไว้ทานเองได้อย่างสุขใจ..


 เพาะถั่วงอก ในขวดน้ำดื่ม

การเพาะถั่วงอกไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพียงแค่มีขวดน้ำพลาสติกใบเดียวก็ใช้เป็นอุปกรณ์เพาะถั่วงอกไว้กินได้แล้ว ซึ่งหลายคนที่ติดตามกระแสปลูกผักในเมือง อาจจะเพาะถั่วงอกด้วยวิธีนี้จนเชี่ยวชาญแล้ว แต่เราจะมารีวิวกันอีกรอบ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการเพาะถั่วงอก คือ ขวดน้ำดื่มพลาสติก คัตเตอร์ หัวแร้งไฟฟ้า ตะแกรงไนลอนหรือตะแกรงเกล็ดปลา และน้ำสะอาด เมื่อได้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว

 

ประยุกต์เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง DIY ทำง่าย ใช้สะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน ท่อนพันธุ์ไม่แตก ผลผลิตก็สูงขึ้น..


เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง DIY

เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบประยุกต์นะคะ สำหรับแปลงมันสำปะหลังใครที่มีไฟฟ้า ก็ลองทำแบบนี้ดูนะคะ เครืองนี้ยังแต่งไม่เสร็จดี หากเสร็จจะมีแป้นเอาไว้ยันท่อนพันธุ์เวลาตัดก็สอดท่อนพันธุ์เข้าไปให้ชนกับแป้นค้ำ โดยไม่ต้องใช้มือจับนะคะ และท่อนพันธุ์ที่ตัดได้จะมีความยาวเท่ากันทุกท่อนเลย อ่านต่อ >>
 

ขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

สุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ แม่พันธุ์ 1 ต้น ขยายพันธุ์มะนาวได้นับพันกิ่ง เป็นความสำเร็จที่น่ายกย่อง..


 ขยายพันธุ์มะนาวด้วยใบ

หลังจากที่ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สะตอด้วยการทาบกิ่งสะตอบนตอเหลียงแล้ว เกษตรกรหัวก้าวหน้าวัย 57 ปี "สุรชัย สมันตรัฐ" แห่ง "ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส." บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคิดค้นการขยายพันธุ์มะนาวและมะกรูดด้วยใบ ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม สามารถขยายพันธุ์มะนาวจากต้นแม่พันธุ์เพียง 1 ต้น ได้กิ่งพัน
 

เมล็ดเจีย ธัญพืชนานาประโยชน์เพื่อสุขภาพ

เมล็ดเจีย หรือ เมล็ดเชีย ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรค บำรุงสุขภาพ ธัญพืชตัวจิ๋ว ที่มากมายด้วยคุณประโยชน์ มาทำความรู้จักกัน..


 เมล็ดเจีย

เมล็ดเจีย หรือ เมล็ดเชีย ธัญพืชตัวจิ๋วแต่มากด้วยประโยชน์ ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวช่วยลดน้ำหนัก แต่รู้ไหมว่า เมล็ดเจียไม่ได้มีดีแค่ช่วยลดน้ำหนักนะ ยังป้องกันโรคและบำรุงสุขภาพของเราได้อีกด้วย

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเมล็ดเจีย (Chia Seed) กันมา.. อ่านต่อ>>
 

มะนาวคาเวียร์ หรือมะนาวนิ้วมือ เปรี้ยวไม้แพ้มะนาวไทย

มะนาวนิ้วมือ หรือมะนาวคาเวียร์ ปลูกได้ในประเทศไทย มีหลายสีสัน เป็นถุงน้ำแตกเปะๆในปาก มีกลิ่นหอมอโรม่า อนาคตน่าสนใจ..


มะนาวคาเวียร์

มะนาวคาเวียร์ หรือ มะนาวนิ้วมือ

ผลไม้แปลก"มะนาวคาเวียร์" หรือ "มะนาวนิ้วมือ" รสเปรี้ยว ไม่แพ้มะนาวไทย บริโภคและปลูกได้ในไทย

Finger lime หรือมะนาวนิ้วมือ เป็นมะนาวของประเทสออสเตรเลีย

 

การปลูกมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการ ให้ได้ผลผลิตสูง

ฟาร์มเกษตรเรามีประสบการณ์ ในการวางแผนบริหารจัดการไร่มันสำปะหลังในไร่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ กับสินค้าของเรา

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง
ภาพประกอบ จากไร่ศิริจินดา ปลูกมันสำปะหลังกว่า 3,700 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรี

 

วงการปศุสัตว์-ประมง ระวังหมันตภัยที่มากับฤดูร้อน

สภาพอากาศที่เปลี่ยนอย่างกระทันหัน ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย ล้มตาย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก ในภาคเกษตรกรรม


ภัยร้อน ปศุสัตว์ ประมง

มหันตภัย!..มันมากับหน้าร้อนลางร้ายวงการปศุสัตว์-ประมง 


ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปตามฤดูกาล จะส่งผลโดยตรงต่อวงการปศุสัตว์และประมง เนื่องจากสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ หากดูแลไม่ดีและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะปรับได้อย่างกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดเจ็บป่วย และล้มตาย อันจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งภาคเศรษฐกิจและเกษตรกร จึงทำให้หลายภาคส่วนต่างออกมาเตือนพร้อมกับแนวทางในการแก้ปัญหาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาคมวิชาชีพและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งบริษัทเอกชน อย่าง นสพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก คาดการณ์ว่า สภาพอากาศร้อนอุณหภูมิจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาจก่อให้เกิดความเครียดแก่สัตว์เลี้ยงได้ เกษตรกรจึงควรจัดเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูร้อน
แนะใช้คลอรีนผสมน้ำ

กรณีหากเกิดปัญหาการขาดแคลนและน้ำไม่สะอาด นสพ.สุเมธ แนะนำว่าให้ใช้คลอรีน 2-3 ppm ผสมในน้ำเพื่อให้น้ำสะอาดไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ช่วยป้องกันอาการท้องเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ได้ พร้อมกันนี้ต้องหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง ตรวจสอบโรงเรือนให้อยู่ในสภาพดี

 

ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ กับ 10 สิ่งที่หลายคนไม่รู้

เปิดเรื่องราวน่ารู้ 10 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับ ลี กวน ยู (Lee Kuan Yew) มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสิงคโปร์


 ลี กวน ยู

นับว่าเป็นข่าวช็อกโลกอยู่ไม่น้อย สำหรับการจากไปของ ลี กวน ยู มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ ที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 23 มีนาคม 2558 ปีซึ่งเป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ได้ 50 ปีพอดี แต่เชื่อว่า ในขณะที่ ลี กวน ยู เป็นนักการเมืองผู้โด่งดังจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเขาอีกหลาย ๆ ด้าน วันนี้กระปุกดอทคอมเลยขอนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 10 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับมหาบุรุษผู้นี้ ที่เว็บไซต์ lowkayhwa.com ได้รวบรวมเอาไว้ มาฝากกัน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. ลี กวน ยู เรียนภาษาจีนแมนดารินและฮกเกี้ยน ตอนอายุ 30 กว่า ๆ
หากมีใครสักคนบอกคุณว่าแก่แล้วจะไปเรียนภาษา

 

การุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรดีเด่นไร่นาผสม

ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตปุ๋ยหมักจากสมุนไพรใช้เอง จนประสบผลสำเร็จ จากการพิจารณาผล..


 เกษตรกรดีเด่น ไร่นาผสม

เกษตรกรบ้านหมี่ จ.ลพบุรี คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ไร่นาสวนผสม ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลากชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เลี่ยงใช้สารเคมี  อ่านทั้งหมด >>
 

หมดยุคราคาน้ำมันแพง กับอุตสาหกรรมเอทานอล

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเอทานอลไทย ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงได้สร้างความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอลไทย


ราคาน้ำมันลด อุตสาหกรรมเอทานอล ไทย 

หมดยุคราคาน้ำมันแพง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเอทานอลไทย เอทานอลเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของไทยที่มีการเติบโตค่อนข้างมาก โดยราค อ่านทั้งหมด >>
 

ลืมพืชพลังงานแล้วหรือ?

รัฐบาลกำลังสนุกกับเกมลดราคาน้ำมันไปตามกระแส วันนี้พืชพลังงานทดแทนเงียบเหงา อนาคตพืชพลังงานจะเป็นอย่างไรต่อไป..


พืชพลังงาน ตกต่ำ

น้ำมันถูกดีใจกันทั่วหน้า...วันนี้พืชพลังงานทดแทนเลยเงียบหาย เพราะรัฐบาลกำลังสนุกกับเกมลดราคาน้ำมันไปตามกระแส วันคืนเก่าๆ ย้อนมาเหมือนเดิม

คงต้องรอวันที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นถึงจะเอามาปัดฝุ่น อ่านทั้งหมด >>
 

จังหวัดเล็กๆ ไม่มีห้าง จะอยู่กันยังไง?

ไปร่วมประชุมมา เจอหนุ่มกรุงเทพฯถามว่า จังหวัดที่อยู่มีห้างรึเปล่า ตอบไปว่ามีห้างนึง เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่ปี เขาตกใจมาก..


ไม่มีห้าง จะอยู่กันอย่างไร

เมื่อเดือนที่แล้ว ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมงานหนึ่ง ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหลายอาชีพและส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีภูมิลำเนา อยู่ กรุงเทพฯ เป็นหลัก
ช่วงพักเบรค ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ อ่านทั้งหมด >>
 

จะปลูกยางพาราดีหรือไม่ อนาคตรุ่งหรือร่วง?

วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามหลักการ ว่าราคายางพาราจะกลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นพืชที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้ว?

 ราคายางพาราตกต่ำ

ราคายางพาราในช่วงมีนาคม 58 นี้ อยู่ที่ตัวเลขราวๆ 50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งที่ผ่านมาในอดีต ยางพาราราเคยมีราคาแตะกิโลกรัมละ 120 บาทเลยทีเดียว ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ อ่านทั้งหมด >>
 
 
Copyright © 2011. ฟาร์มเกษตร - All Rights Reserved