วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมาพันธ์ข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทย


รมช.เกษตรฯสนับสนุนจัดตั้ง “สมาพันธ์ข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทย”

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร ณ อาคารรัฐสภา ว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรชาวนามีความเป็นเอกภาพและเกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น คณะอนุกรรมาธิการเกษตร สภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.) นำโดยนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานอนุกรรมาธิการเกษตร ได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทย โดยนำสมาคมชาวนาระดับประเทศ จำนวน 9 องค์กร อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหพันธ์สมาคมชาวนาไทย  สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  และคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้องค์กรชาวนารวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี


ทั้งนี้ การรวมตัวกันขององค์กรชาวนาเพื่อจัดตั้ง “สมาพันธ์ข้าวและชาวนาแห่งประเทศไทย”ในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่ต้องการให้องค์กรชาวนาเกิดความเป็นเอกภาพและสร้างความเข้มแข็ง  เช่น สมาคมชาวนาไทย  สมาคมโรงสีข้าวไทย ก็มารวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้ การรวมกันขององค์กรชาวนายังช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน  ตลอดทั้งเป็นศูนย์กลางเสนอความต้องการของเกษตรกร ปัญหา อุปสรรค ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างตรงสภาพความเป็นจริง และให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง  เช่น ปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ทำนาเป็นของตนเอง เป็นต้น นับเป็นการปฏิรูปองค์กรชาวนาให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม  โดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ข้อมูลจาก
- thannews.th.com

รูปภาพจาก
- mcot.net
- thairath.co.th/content/404708
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ