วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตั๊กแตนผี : ศัตรูพืช กัดกินใบ อ้อย กล้วย มะพร้าว สนทะเล


ชื่อภาษาอังกฤษ   Spotted grasshopper

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aularches miliaris (L.)

ชื่อวงศ์และอันดับ        Pyrgomorphidae, Orthoptera

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ   

ตัวเต็มวัย  ตัวยาวราว 6-7 ซม. ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย หน้าขาว ปากดำ ขาดำ หลังอกปล้องแรกขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำ มีสีเหลืองอมส้ม หรือส้มอมแดงฉูดฉาด และมีสีดำเป็นขอบ บนปีกคู่หน้ามีลายเป็นจุดสีเขียวสลับกับสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป

ไข่ รวมอยู่เป็นถุง จำนวนถุงละ 40-115 ฟอง ขนาดไข่ยาว 7-9  มม. กว้าง 1.8-2.0 มม. ขนาดถุงไข่ยาว 5-9 ซม. กว้าง 1.1-1.9 ซม. ไข่ใหม่ๆสีเหลืองต่อมาเป็นสีน้ำตาล ระยะฟักไข่ 90-150 วัน

ตัวอ่อน มี 7 ระยะ กินเวลา 163-221 วัน ในเพศผู้ และ 159-203 วัน ในเพศเมีย

ตั๊กแตนผีสามารถปล่อยฟองน้ำลายออกจากปากมีกลิ่นเหม็น เป็นการป้องกันตัวยามคับขัน ตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้นานประมาณ 170 วัน มีการผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกันยายา-ตุลาคม แล้ววางไข่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ไข่ฟักออกเป็นตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์-มีนาคม และเป็นตัวเต็มวัยประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน  มีเพียง 1 ชั่วอายุขัยต่อปีหนึ่งๆ

พืชอาหารและลักษณะการทำลาย  กัดกินใบ อ้อย กล้วย มะพร้าว และสนทะเล พบมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันต์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่วนตั๊กแตนผีที่พบบริเวณจันทบุรีมีแผ่นหลังสีดำมาก มีปุ่มสีแดงตรงกลางเพียงเล็กน้อย


มารู้จัก “ตั๊กแตนผี”

จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีตั๊กแตนผีระบาดหนัก ในพื้นที่ทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรเป็นวงกว้าง เรามาทำความรู้จักกับเจ้าตั๊กแตนชนิดนี้ ว่ามันมีพิษสงอย่างไร และเราจะกำจัดมันได้อย่างไร

ตั๊กแตนผี หรือตั๊กแตนจุด (Spotted grasshopper) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aularches miliaris (Linnaeus)
ลักษณะพิเศษในตั๊กแตนชนิดนี้ สังเกตได้ง่ายคือ ลำตัวมีสีดำ ปีกสีเขียวมีจุดสีเหลือง ส่วนคอขรุขระมีตุ่มสีเหลืองหรือสีส้ม หัวสีเขียวเข้ม ปากและส่วนท้องเป็นสีดำ ที่รอยต่อระหว่างปล้องท้องเป็นสีแดงหรือส้ม ลำตัวยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร การเคลื่อนย้ายไม่ไกลมากนักในช่วงตัวเต็มวัย

วงจรชีวิต

ใน 1 รอบปี ตั๊กแตนชนิดนี้จะขยายพันธุ์เพียงครั้งเดียว
ตัวเต็มวัยจะผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 129-180 วัน ระหว่างช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม
วางไข่ภายหลังผสมพันธุ์ 10-15 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม
เมื่อวางไข่แล้วตั๊กแตนจะตายหมด ตัวเมียวางไข่ 1-2 ฝัก ลักษณะคล้ายไข่ปาทังก้า แต่ฝักใหญ่กว่า แต่ละฝักมีไข่ 40-60 ฟอง
ใช้เวลา 3-5 เดือน ไข่จึงฟักเป็นตัวอ่อนอยู่บนดินทราย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
ตัวอ่อนมีอายุ 159-219 วัน มี 7 ระยะ (ลอกคราบ 7 ครั้ง) จึงกลายเป็นตัวเต็มวัย

ลักษณะการทำลาย

ตั๊กแตนตัวอ่อนจะทำลายวัชพืชต่างๆ ที่สามารถเป็นอาหารได้
ตัวอ่อนระยะที่ 1-2 (ออกจากไข่ 7-14 วัน) จะรวมกันเป็นกลุ่ม ไปไหนจะไปด้วยกัน
เมื่อโตขึ้นจะเริ่มทำลายใบพืชต้นโตๆ เช่น มะพร้าว กล้วย สน จุดที่ตั๊กแตนจะกินเป็นอาหารในวัยแรกๆ (ตัวอ่อนระยะที่ 1-3) คือ ทำลายใบเตี้ยๆ เมื่อโตขึ้นจะเริ่มขึ้นต้นไม้สูง

พืชอาหาร

ตั๊กแตนผีเป็นศัตรูพืชหลายชนิด เช่น มะพร้าว สนทะเล สนปฎิพัทธ์ หมาก มังคุด มะม่วง กล้วย ฝรั่ง ทุเรียน กล้าข้าว ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ สาบเสือ ตาตุ่ม ผกากรอง มะหวด เหียง ตะแบก เปล้า ระหัดน้ำ ติ้ว ตะกู แก้ว หนามเคล็ด ตะเคียนทอง ตะเกียบ ยางพารา ปาลมน้ำมัน เสลาใบใหญ่ เสี้ยวป่า กระพี้เขาควาย หม่อน หญ้าใบไผ่ ใบส้มดีงา ใบไม้กวาด บอน มะคำไก่ กระดูกไก่ ขี้ขม ใบเมา พลับ ยาง คัดเค้า อ้อดัง อีเหม็น และคาง

อุปนิสัย

ตั๊กแตนวัย 3-4 อายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ จะเริ่มเคลื่อนย้ายในทางสูง ถ้าพบต้นมะพร้าว หรือ ต้นสน จะขึ้นสู่ต้นไม้ทันทีเพื่อกินเป็นอาหาร
เมื่อถึงระยะผสมพันธุ์และวางไข่ ตั๊กแตนจะลงจากยอดพืชสู่พื้นดิน
เมื่อถูกรบกวนให้ตกใจจะผลิตสารเป็นฟองสบู่ออกมาข้างอกส่วนแรก ซึ่งสารนี้จะมีกลิ่นรุนแรง


เอกสารอ้างอิง
- เอื้อเฟื้อข้อมูลจาก ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โกศล เจริญสม. 2525. แมลงอ้อย. ภาควชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพมหานคร. 108 หน้า.

ข้อมูลจาก
- biotec.or.th
- ocsb.go.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ