วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ข้าวเวียดนาม : ชิงตลาดข้าวหอมมะลิ จากประเทศไทย


รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทยถูกข้าวหอมของเวียดนามแย่งส่วนแบ่งทางตลาดในประเทศฮ่องกงอย่างมาก โดยสัดส่วนการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกง ในปี 56 มีมูลค่า 182 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีลัดส่วน 56.4% ของการส่งออกข้าวไปตลาดฮองกงทั้งหมดลดลงจากปี 50 ที่ไทยมีส่วนแบ่งสูงถึง 90%  ต่างจากประเทศเวียดนามเดิมในปี 50 มีส่วนของข้าวเวียดนามในฮ่องกงเพียง  0.4% หรือมูลค่า 760,000 แสนเหรียญฯ เพิ่มเป็น  28.7% ในปี 56 ที่มูลค่า 92.73 ล้านเหรียญฯ ส่งผลให้ไทยเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปกว่า 35% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นหากไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม และทันเวลา อาจส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปมากกว่านี้

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้้ข้าวหอมมะลิไทย เสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนามเป็นเพราะ ราคาข้าวไทยที่สูงขึ้นในช่วงปี 51-56 หรือสูงขึ้น 162.8% และราคาขายปลีกในตลาดฮ่องกง สูงขึ้นถึง 84.2% ส่งผลให้ผู้นำเข้าฮ่องกงหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากขึ้น เพราะราคาถูกกว่าข้าวไทย 40% แต่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงถูกใจคุณภาพ และต้องการบริโภคข้าวหอมมะลิไทย จึงทำให้พ่อค้านำข้าวของเวียดนามมาผสมกับข้าวไทยเพื่อบรรจุถุงขาย รวมถึงเลียนแบบรรจุภัณฑ์ของไทย หรือนำบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงปลอมเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศด้วย

“กลุ่มร้านอาหาร ที่มีสัดส่วนการบริโภคข้าวสูงถึง 80% ได้หันไปสั่งซื้อข้าวที่มีการผสมกับข้าวจากชาติอื่น ที่มีราคาถูกกว่า ทั้งที่ตั้งใจเพื่อลดต้นทุนและทั้งที่ไม่ทราบความแตกต่างของข้าว ทำให้ไทยเสียส่วนแบ่งการค้าไปมาก ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ที่มีสัดส่วน 20% และมีความเคยชินและเข้าใจว่าข้าวหอมในหลายๆยี่ห้อ คือข้าวที่มาจากไทย”


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เดลินิวส์
ข้อมูลจาก uasean.com/kerobow01/1289
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ