วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ศูนย์กลางมันสำปะหลังโลก AEC เราจะเป็นได้หรือไม่?


มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของกลุ่มประเทศในอาเซียน เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรืออาหารของมนุษย์ในบางส่วนเท่านั้น หากแต่มันสำปะหลังยังใช้เป็นวัตถุดิบในสร้างพลังงานทดแทนได้อีกด้วย โดยเฉพาะการผลิตเอทานอล แทนพลังเชื้อเพลิงจากน้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น

ที่ผ่านมากลุ่มประเทศอาเซียนผลิตมันสำปะหลังรวมอยู่ที่ 74.81 ล้านตัน ไทยเป็นอันดับ 1 สามารถผลิตหัวมันสดได้ประมาณปีละ 30 ล้านตัน หรือสัดส่วน 38% ของอาเซียน เมื่อเทียบกับผลผลิตของโลก ไทยเป็นผู้ผลิตอยู่อันดับ 2 รองจากไนจีเรีย ที่ผลิตได้ปีละ 55 ล้านตัน

ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยที่ผ่านมา มีตลาดส่งออกหลักคือจีน 99% ทั้งในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน แต่ในปี 2557 ไทยกลับผลิตมันสำปะหลังลดลง 0.69% จากปี 2556 ขณะที่ผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย สามารถผลิตได้ 24.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.84% เวียดนามผลิตได้ 9.80 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.62% กัมพูชา 8.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.38% ฟิลิปปินส์ 2.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.42% และสปป.ลาว 8.7 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7.41%

ล่าสุดจากการสำรวจของคณะสำรวจภาวการณ์ผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิต 2557/58  พบว่าฤดูการผลิตมันสำปะหลังในปี 2557/2558 ไทยมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 8.836 ล้านไร่สูงสุดในรอบ 10 ปี ได้ผลผลิต 31.240 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2556/2557 ที่ได้ผลผลิต 30.228 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% ขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มเป็น 40.05 ล้านตัน ฉะนั้นไทยต้องนำเข้ามันสำปะหลังจากเพื่อนบ้าน

สาเหตุที่ความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มสัดส่วนการใช้มันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล ซึ่งเพิ่มจาก 1.8 ล้านตัน ในปีก่อน เป็น 2 ล้านตัน หรือเพิ่มสัดส่วนจาก 4% เป็น 5% และการใช้ในอุตสาหกรรมมันเส้น/มันอัดเม็ด คิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 16.88 ล้านตัน เป็น 17.55 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนจาก 43% เป็น 44% ของปริมาณการใช้ทั้งหมด ขณะที่สัดส่วนการใช้มันสำปะหลัง เพื่อนำไปผลิตแป้งมันสำปะหลัง ยังมีปริมาณเท่าเดิม 20.50 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนลดลงจาก 53% เหลือ 51%

เมื่อปีที่แล้ว คุณปานจิตต์ พิศวง รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2558 ไทยนำเข้ามันสำปะหลังเส้นจากชายแดน 1,911,200 ตัน เพิ่มขึ้น 17.14% จากช่วงปีก่อน ที่นำเข้า 1,016,926 ตัน โดยเป็นการนำเข้าจากชายแดนกัมพูชาปริมาณ 1,063,377 ตัน

ตอนนี้ทั้งเวียดนามและกัมพูชา ต่างเร่งเครื่องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร พร้อมๆ กับการพัฒนาในด้านการปลูกและปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง และล่าสุดทราบมาว่า ผลผลิตมันสำปะหลังของเวียดนามมีปริมาณและคุณภาพการให้แป้งใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้ว

ในต่อเมื่อผลผลิตและการให้แป้งของมันสำปะหลังทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีความใกล้เคียงกัน อนาคตมันสำปะหลัง กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน เพราะเป็นภูมิภาคที่ปลูกมันสำปะหลัง และมีปริมาณที่มากที่สุดอีกด้วย และกลุ่มประเทศในอาเซียนที่ปลูกมันสำปะหลัง รวมพลังกันไม่แข่งขันซึ่งกันและกัน

ในที่สุดอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของโลกหลังเปิด เออีซีในอีก 181 วันข้างหน้าครับ!

ข้อมูลจาก
- อาหมัด เบ็ญอาหวัง
- komchadluek.net
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ