วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันเกษตรแห่งชาติ 3 - 12 กค. 2558 นี้


กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่ "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558" เริ่ม 3 – 12 ก.ค.นี้ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ จ.สุรินทร์ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยนำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" หนุนเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจนำไปต่อยอด สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทย

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน "วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และความรู้ ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมและนำเอาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งจะเป็นการต่อยอดให้นักวิชาการเกษตรกร และหน่วยงาน ในการที่จะนำไปทำการพัฒนาต่อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

"กิจกรรมสำคัญภายในงานจะแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและชุมชน โซนที่ 2 นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น นิทรรศการภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค" นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น โซนที่ 3 นิทรรศการแนวทางการทำเกษตร "ทฤษฏีใหม่" และเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย แปลงนาสาธิตการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เป็นต้น โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย" นางปาริชาติ กล่าว

งานวันเกษตรแห่งชาติ เป็นงานประจำปีที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่การจัดงานไปยังสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาคที่มีภาควิชาสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนามในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย

ข้อมูลทั้งหมดจาก
ryt9.com/s/prg/2193547
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ