วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปล่อยไก่ กำจัดศัตรูพืช ใน ผักอินทรีย์


“ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สิ่งที่ได้กลับมาอย่างเห็นเด่นชัด โครงสร้างของดินดีมาก ค่า OM ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จากเดิมมีค่าไม่ถึง 3 OM ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 5–6 OM ค่าพีเอชในดิน เดิมมีค่า 5.4 ตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 6–6.5 PH ดินจะร่วนมาก ทำให้พืชผักเจริญเติบโตและงอกงามดี”

นายคณาวุฒิ สุทธิเนียม นักวิชาการเกษตร สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่เน้นให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านเมืองอาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมในโครงการหลวงอินทนนท์ โดยมาเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เป็นปีแรกที่โครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพในพื้นที่แห่งนี้ ตามคำร้องขอของชาวเขาเผ่าปกากะญอในพื้นที่ โดยกิจกรรมหลักที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพ คือ การปลูกผักอินทรีย์ พร้อมกับแนะนำให้เกิดการรวมตัวจัดตั้งเป็น กลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ปัจจุบันมีสมาชิก 128 ราย สมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูก การจัดการดูแล สร้างโรงเรือนปลูกผัก ที่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร รายละ 2 โรง


เริ่มการเตรียมดินก่อนปลูก ให้ไถพลิกดิน และตากแดด การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก จะเน้นผสมผสาน ในหลายๆวิธี ตั้งแต่ “ปล่อยไก่” เข้าไปไว้ในโรงเรือน 5-10 ตัวต่อโรงเรือน นาน 2 วัน 2 คืน เพื่อให้ไก่เข้าไปจิกกินแมลงศัตรูพืช แต่ถ้ายังมีแมลงเข้าไปรบกวน จึงจะใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น สะเดา หางไหล ฉีดพ่น หลังนำไก่ออกมา

“ส่วนหญ้าเข้าไปงอกในโรงเรือนปลูกผัก มีสาเหตุอย่างเดียว เมล็ดหญ้าติดมากับมูลโคที่นำมาทำเป็นปุ๋ยคอก เราแก้ปัญหาโดยนำมูลโคไปหมักไว้ก่อน อย่างน้อย 3 เดือน เมื่อหญ้างอกขึ้นมา จัดการถอนออก ก่อนนำไปใช้ในโรงเรือน”

สำหรับชนิดของผักที่ปลูกมี 8 ชนิด เช่น ผักฮ่องเต้ ผักเบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง เบบี้แครอท ถั่วแขก ปวยเล้ง และผักกาดหอม โดยตารางการปลูกผักแต่ละชนิดนั้น ทางสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จะแนะนำว่า ช่วงไหนต้องปลูกผักอะไร เพื่อให้ตรงกับช่วงความต้องการของตลาด ขายทั้งภายในประเทศและส่งประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันกำลังการผลิตผักไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพราะได้รับรองคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

สิ่งที่เน้นมากคือ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องนำปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักมา 3 เดือน ใส่โรงเรือนละ 20 กระสอบ โดยจะใส่ในช่วงเตรียมดิน 10 กระสอบ จากนั้นอีก 7 วัน ใส่อีก 10 กระสอบ...เพียงเท่านี้ จะสามารถเริ่มปลูกพืชใหม่ลงแปลงได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 09-0880-1089.


ข้อมูลจาก
- ไชยรัตน์ ส้มฉุน
- thairath.co.th/content/502999
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ