วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โสนอัฟริกัน พืชปุ๋ยสด แก้ดินเค็ม


คำถาม พื้นที่นาของผม สงสัยว่าเป็นดินเค็ม จะมีวิธีปรับปรุงดินอย่างไร จึงจะสามารถปลูกข้าวได้ดี ขอทราบวิธีการที่ชัดเจนด้วยครับ

วุฒิชัย สากลกาล อ.เมือง จ.มหาสารคาม

คำตอบ พืชปุ๋ยสด เป็นพืชที่ปลูกสำหรับสับกลบลงในดิน เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน สามารถให้ธาตุไนโตรเจนแก่พืชที่ปลูก โสนอัฟริกัน เหมาะสมที่จะใช้เป็นพืชปุ๋ยสดโดยเฉพาะในพื้นที่ดินเค็ม เพราะทนเค็ม มีน้ำหนักสด ประมาณ 2,000-4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้ง ทนน้ำขัง ให้ไนโตรเจนได้ปริมาณสูงเมื่อสับกลบลงไปในดิน เป็นการเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มอินทรียวัตถุ แก่ดิน และส่งผลให้พืชที่ปลูกตามมา โดยเฉพาะข้าวได้ผลผลิตสูงขึ้น

โสนอัฟริกัน เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีปมที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ทั้งที่ลำต้นและราก ปมจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ธาตุไนโตรเจน

นักวิชาการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แนะนำให้เกษตรกรในเขตน้ำฝนใช้โสนอัฟริกัน เป็นพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงดินเค็มในการเพิ่มผลผลิตข้าว หากเกษตรกรผู้ใด สนใจติดต่อสอบถาม และขอเมล็ดพันธุ์ ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

วิธีการปลูกโสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสด ให้ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านในนาในช่วงเดือนพฤษภาคม หรือหว่านเมล็ดโสนในเดือนเมษายน เพื่อรอฝน ควรสับกลบเมื่อโสนอายุประมาณ 60 วัน แล้วปักดำข้าว โสนสามารถปลดปล่อยไนโตรเจน ให้แก่ต้นข้าวได้มากในช่วง 7-28 วัน หลังสับกลบ และการใช้โสนเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมีทำให้ข้าวได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น

วิธีการหนึ่งในการรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชในพื้นที่ดินเค็มคือ การเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน แต่เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนมีราคาแพง เกษตรกรที่มีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการของพืชได้ และมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่จะใช้ทำปุ๋ยหมัก ดังนั้น“ปุ๋ยพืชสด” จึงเป็นวัสดุปรับปรุงดินเค็มที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนแก่ดิน เพราะมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อินทรียวัตถุชนิดอื่น และไม่มีผลตกค้างที่เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมด้วย

ข้อมูลจาก
- นาย รัตวิ
- naewna.com/local/162127
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ