วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปัจจัยที่กระทบต่อผลผลิตของมันสำปะหลัง

ปัจจัยที่กระทบต่อผลผลิตของมันสำปะหลัง

ปัญหาหนักอกของคนปลูกมันคือ "ผลผลิตไม่คุ้มทุน"

คำว่าคุ้มทุนของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนลงทุนมาก ได้ผลผลิตมากเลยจุดคุ้มทุนกลายเป็นกำไรคุ้มค่า แต่บางคนลงทุนไปมากแต่ได้ผลผลิตไม่คุ้มทุน นอกจากไม่ถึงจุดคุ้มทุนแล้ว ยังขาดทุนมากอีก

คนที่ปลูกมันสำปะหลังได้แค่ 3 ตันแต่ได้กำไรมากกว่าคนปลูกมันได้ 5 ตันต่อไร่ก็มี ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะต้องมองที่ต้นทุนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแปลงปลุกและต้นทุนปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังแต่สิ่งที่ช่วยให้ผลผลิตสูงนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องการบริหารและจัดการแปลงปลูกขั้นตอนเกือบทั้งหมดเกิดก่อนการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือปลูก เมื่อใส่ปุ๋ยให้กับมันสำปะหลังต้องดูว่ามีปัจจัยตัวไหนที่ทำให้มันสำปะหลังไม่สามารถได้รับปุ๋ยอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลายข้อเรียงลำดับจากผลกระทบมากสุดไปหาน้อยสุดดังนี้

น้ำไม่พอ                                                      กระทบ  5-50%
วัชพืช                                                          กระทบ  5-50%
โรคและแมลงเข้าทำลาย                     กระทบ                  5-50%
ปลูกล่าช้า                             กระทบ                  20-40%
พันธุ์ไม่เหมาะสมกับดิน                             กระทบ                 20-40%
เตรียมแปลงไม่ดี                             กระทบ                 10-25%
จำนวนต้นต่อไร่ไม่เหมาะสม                         กระทบ                 10-25%
งอกไม่สม่ำเสมอ                             กระทบ                 5-20%
ธาตุอาหารไม่สมดุล                             กระทบ                 5-10%
วิธีการใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสม                             กระทบ                 5-10%

(อ้างอิง : วัลลีย์  อมรพลนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง   สถาบันวิจัยพืชไร่
กรมวิชาการเกษตร)

จะเห็นได้ว่า มีหลายปัจจัยมากที่ส่งผลกระทบการลดประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ใส่ให้กับมันสำปะหลัง โดยเฉพาะ 3 ข้อแรก เรืองน้ำ , โรคและแมลง และ วัชพืช หากไม่สามารถควบคุม 3 ตัวนี้ได้ ส่งผลให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 50% เลยทีเดียว

ดังนั้นแล้วก่อนจะปลูกมันสำปะหลัง ควรวางแผนการจัดการและวางแผนงบประมาณก่อนปลูกเสมอค่ะ

                                                    เขียนโดย ปริม ฟาร์มเกษตร
                                                           089-4599003  

ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ