วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า


นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ดำเนินงานสนับสนุนแผนพัฒนาอุตสาห กรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการที่ประเทศไทยได้เปิดเสรีการค้าสินค้าน้ำมันปาล์มและเมล็ดในปาล์มตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ 1 และปีที่ 2 ดำเนินการปลูกทดแทนไปแล้วกว่า 20,000 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะที่ 3 อีก 10,000 ไร่ พื้นที่ดำเนินการใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง และจังหวัดสตูล มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1,000 ราย

สำหรับการดำเนินงานระยะที่ 3 (พ.ศ.2557–2559) ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน โดยทำการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,172 ราย พื้นที่ 10,000 ไร่ มีจังหวัดกระบี่ 420 ราย พื้นที่ 3,600 ไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 225 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ จังหวัดชุมพร 350 ราย พื้นที่ 3,000 ไร่ จังหวัดสตูล 124 ราย พื้นที่ 1,000 ไร่ และจังหวัดตรัง 53 ราย พื้นที่ 400 ไร่

ซึ่งได้รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมทั้งการฝึกอบรม/ดูงานเกษตรกรหลักสูตร “การปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า” และการจัดทำแปลงส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งโครงการฯ ได้สนับสนุนปุ๋ย สารเคมี และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ได้นำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (เมล็ดงอก) พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 และสุราษฎร์ธานี 7 จากกรมวิชาการเกษตร มาเพาะเลี้ยงและอนุบาลโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จนต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุได้ 10–12 เดือน จึงส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2558 นี้ต่อไป

ข้อมูลจาก :
dailynews.co.th/agriculture/330596
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ