วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปลื้ม จันทุง เกษตรกรจีเอพีดีเด่นปี 58


จากที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ เข้าสู่มาตรฐานปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือจีเอพี และทุกปีได้คัดเลือกเกษตรกรจีเอพีดีเด่นแห่งชาติเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยปีนี้ “นายปลื้ม จันทุง” เจ้าของสวนมังคุดจีเอพี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ประจำปี 2558

โดยเขาเริ่มทำสวนบนเนื้อที่ 14 ไร่ มาตั้งแต่ปี 2520 ปลูกทุเรียน แต่ประสบปัญหาโรครากเน่า-โคนเน่า จึงเปลี่ยนมาปลูกมังคุด 265 ต้น ลองกอง 120 ต้น และปลูกพืชแซมอีกหลายชนิด รวมทั้งผักเหนียง 2,500 ต้น ใช้หลักการเกื้อกูลกัน ปัจจุบันเน้นผลิตมังคุดและผักเหลียงคุณภาพป้อนตลาด ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้สารสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ผลผลิตจึงปลอดภัย 100%

สวนมังคุดจีเอพีแห่งนี้ มีการผลิตมังคุดในฤดูและนอกฤดู ในปี 2557 ที่ผ่านมา นายปลื้มมีกำไรจากการจำหน่ายมังคุดคุณภาพรวมกว่า 7 แสนบาท ขณะเดียวกันก็มีรายได้จากการจำหน่ายผักเหลียงอีก 7 แสนบาท

โดยที่นายปลื้มบอกว่า การนำแปลงปลูกพืชเข้าสู่มาตรฐานจีเอพีไม่ยากหากเกษตรกรสนใจและตั้งใจจริง ทั้งจัดการแปลงและบันทึกข้อมูลฟาร์ม ซึ่งการผลิตพืชจีเอพีสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้มาก ทำให้ต้นทุนลดต่ำลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังไม่เกิดปัญหาดินเสื่อม ที่สำคัญได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด และขายได้ราคาสูงขึ้นด้วย

จากผลประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้ “นายปลื้ม จันทุง” ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวน ปี 2556 ของ จ.พัทลุง ทั้งเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart Famer) ของ อ.ป่าพะยอม และได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ปี 2556 จากเครือเนชั่น ล่าสุด ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ปี 2558

ข้อมูลจาก
- ธานี กุลแพทย์
- komchadluek.net
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ