วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คุมเข้มคุณภาพปาล์ม : หลัง1สค.น้ำมันต่ำกว่า17% อาจถูกปฏิเสธรับซื้อ


นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (สกกร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ จะออกประกาศให้โรงงานสกัดน้ำมันหรือลานเทรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในราคาเดียว อัตราน้ำมันไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 17 ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท และถ้าผลปาล์มทะลายที่นำมาขายมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่าร้อยละ 17 ทุก 1% ที่เพิ่มขึ้น จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท ในขณะที่หากเกษตรกรนำปาล์มที่ไม่มีคุณภาพหรือมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 17% ทางโรงสกัดน้ำมันหรือลานเทอาจปฏิเสธการรับซื้อได้ ดังนั้น เกษตรกรต้องดูแลสวนปาล์ม และตัดผลปาล์มที่สุกโดยสังเกตจากทะลายที่มีผลสุก มีสีผลปาล์มสุกตรงตามพันธุ์และมีผลปาล์มร่วงที่สุกธรรมชาติ 5-10 เมล็ดต่อทะลาย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขายผลปาล์มทะลายที่มีคุณภาพตามราคาประกาศได้

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันร่วมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งขอความร่วมมือให้ทางจังหวัดในพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมัน ช่วยกำกับการดำเนินการของโรงงานสกัด ลานเท โรงกลั่นฯ และโรงผลิตไบโอดีเซล ให้เป็นไปตามมติ กนป. อย่างเคร่งครัด

นายคณิตกล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สศก.จึงได้จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชลบุรี โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร ผู้แทนสถาบันเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเกิดประโยชน์นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิผล และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลจาก naewna.com/local/165791
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ