วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตั้งกระทรวงการข้าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งระบบ

ชง ‘บิ๊กตู่’ตั้งกระทรวงการข้าว
ปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งระบบ/เข็นชาวนารับเออีซี


    "อุบลศักดิ์" ชง รมว.เกษตร ดันแจ้งเกิด "กระทรวงการข้าว" หวังฉลอง 43 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรฯ  ฝันปฏิวัติอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ ดันราคาใน-ต่างประเทศ ชี้ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์ต่างคนต่างพาย ต้องปฏิรูปใหม่ ด้านปลัดชวลิต เผยโรดแมปปรับโครงสร้างข้าว 5 ปี งบร่วม 3 หมื่นล้านผ่านความเห็นชอบของ ครม.แล้ว

    นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรฯ มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มชาวนาได้รวมตัวกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2498 จากนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนให้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรให้ขยายไปทั่วประเทศ ครอบคลุมอาชีพการเกษตรทุกสาขา และเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ จึงมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140 และฉบับที่ 141 ให้มีการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร แล้วให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 จึงถือได้ว่า วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรไทย จนถึงปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรไทยได้ก่อตั้งมาครบรอบ 42 ปี  ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 7 พันกลุ่ม มีสมาชิกจำนวนกว่า 6 แสนคน

    "ปีนี้พิเศษจะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการสัมมนาผู้นำกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ และจะมีการเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้มีการจัดตั้งกระทรวงการข้าว ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดจะประกอบด้วย  สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักบริหารนโยบาย สำนักงานเศรษฐกิจและสารสนเทศข้าว กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนฝ่ายวิชาการด้านงานวิจัย จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ สถาบันพระแม่โพสภ (อบรมและถ่ายทอด) กรมวิจัยและพัฒนาข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมสวัสดิการชาวนาและพัฒนาสถาบันข้าว กรมวิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร กรมมาตรฐานและการรับรองข้าว กรมส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว"

    นอกจากนี้กระทรวงการข้าวจะมีการผลักดันด้านการตลาดด้วย โดยจะมีการตั้งหน่วยงานประกอบด้วย กรมการค้าข้าว สำนักบริหารและจัดการสินค้าข้าว กรมอุตสาหกรรมและการแปรรูปข้าว กรมพัฒนาธุรกิจข้าว กรมการค้าข้าวระหว่างประเทศ และมีองค์การค้าข้าว เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อให้มีการค้าขายข้าว เป็นการบูรณาการทั้งระบบ อาจจะต้องยุบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นกระทรวงเพื่อที่จะทำงานแบบบูรณาการ ปัจจุบันจะเห็นว่าการผลิตอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การค้าขายอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ หากรวมเป็นกระทรวงเดียวการบริหารงานจะง่ายมากขึ้น การช่วยเหลือชาวนาจะเป็นระบบ นับว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้าว และปฏิรูปชาวนาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ด้วย

    ขณะที่นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตข้าวตามโรดแมปนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้นทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณร่วม 3 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1.ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวดำเนินการปี 2558-2560  2.โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร ดำเนินการปี 2558-2562 และ 3.โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการปี 2558-2562 โดยทั้ง 3 โครงการมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

    ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะดึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ดอกเบี้ยผ่อนปรน ตามแผนดำเนินงาน 5 ปีตามยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดขนาดพื้นที่และจำนวนชาวนาที่เข้าร่วม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และต้องพิจารณาความพร้อมและความสมัครใจของชาวนา อีกทั้งยังสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือก การแปรรูป และการตลาดข้าวอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เมื่อจบโครงการในปี 2560 คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกที่เกินจากความต้องการเหลือเพียง 8.5 แสนตัน จากเดิมที่เกินความต้องการมากถึง 4.41 ล้านตันต่อปี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,049  วันที่   3 -  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02191
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ