วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ดินดี ที่เหมาะสมในทางเกษตร คือ? หมายความว่า?


คำถาม: ผมอยากทราบว่า ดินที่ดีที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมอย่างมาก ต้องมีลักษณะอย่างไรครับ

คำตอบ: เกณฑ์การประเมินว่าดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชของเราหรือไม่นั้น จะต้องดูที่ลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของดินทางการเกษตร ประกอบด้วย สภาพของดินในแต่ละพื้นที่นั้น มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยในการสร้างตัวของดิน เราต้องเรียนรู้และรู้จักดินเบื้องต้น ลักษณะและสมบัติของดิน สีของดิน เนื้อดิน โครงสร้างของดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน และความลึกของดิน สิ่งเหล่านี้ เป็นเกณฑ์การประเมินว่าดินมีความเหมาะสมกับการเกษตรหรือไม่

ดินดี ที่เหมาะสมในทางการเกษตร เป็นดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช มีปริมาณน้ำและแร่ธาตุอาหารเพียงพอ และให้ผลผลิตได้ดี มักมีหน้าดินสีคล้ำหนา มีอินทรียวัตถุมาก ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืช เนื้อดินร่วนซุย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินใกล้ความเป็นกลาง คือมีค่าพีเอช ประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นดาน หรือชั้นหินที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช

ดินในกลุ่มดินร่วนนี้ เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกัน เนื้อดินละเอียดนุ่มมือ จับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ สภาพดินชื้น มีความยึดหยุ่น แต่เมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายออก ดินจะจับกันเป็นก้อนและไม่แตกออกจากกัน ไถพรวนง่าย ระบายน้ำได้ดี อากาศถ่ายเทได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์สูง

อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชต้องคำนึงถึงชนิดของพืชที่ต้องการปลูกในบริเวณนั้นด้วย เพราะพืชแต่ละชนิดมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น ข้าว เป็นพืชชอบน้ำ ดินจะต้องเป็นที่ลุ่ม เนื้อดินไม่เหนียวหรือร่วนเกินไป สามารถขังน้ำได้ มีความง่ายในการไถเตรียมดินพอควร ดินที่ดีจะไม่มีกลิ่นเหม็นของกำมะถัน หรือกลิ่นเหม็นอย่างอื่นๆ ถ้าเป็นพืชไร่และไม้ผล ควรปลูกบนที่ดอน มีหน้าดินหนา เนื้อดินร่วน ความสามารถในการอุ้มน้ำดี ระบายน้ำได้ดี ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6.5-7.0 มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน พวกไม้ยืนต้นจะมีระบบรากลึก ต้องการดินที่มีความลึกมากกว่าพืชไร่ และควรมีแหล่งน้ำใกล้พอที่จะนำมาใช้ได้เมื่อจำเป็น ไม่เป็นที่ลุ่ม เพราะจะเสี่ยงกับน้ำแช่ขังและน้ำท่วม

จาก naewna.com

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02227
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ