วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อีสานปรับแผนเพาะปลูก ใช้อ้อยแทนข้าวในพื้นที่จัดรูปที่ดิน


เกษตรกรอีสานปรับแผนปลูกอ้อยแทนข้าวในพื้นที่จัดรูปที่ดิน เผยเป็นผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในฤดูแล้งไม่พอ รวมทั้งราคาอ้อยจูงใจปลูกมากกว่าข้าว ระบุอัตราการถือครองที่ดินเฉลี่ยของเกษตรกรภาคอีสานก็ลดต่ำลง
     
       นางสาวลักษณีย์ งามสม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่ง เช่น จ.อุดรธานี พบว่าเกษตรกรเริ่มเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช จากข้าวไปเป็นอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างหนาตา และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงช่วงฤดูแล้งมีจำกัด ทำให้การเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชต้องการน้ำมากประสบปัญหาผลผลิตค่อนข้างต่ำ ในขณะที่อ้อยต้องการน้ำน้อยกว่า สามารถให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจมากกว่า 15 ตัน/ไร่
       
       นอกจากนั้น ราคาอ้อยในปัจจุบันก็จูงใจเกษตรกรปลูกมากกว่าข้าว และ จ.อุดรธานีเองก็มีโรงงานน้ำตาลรองรับผลผลิตอ้อยจากเกษตรกรอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาด้านการตลาด
       
       “เป็นทิศทางที่สอดรับกับนโยบายการกำหนดพื้นที่เหมาะสมทำการเกษตร หรือโซนนิ่งของรัฐบาล และแม้ว่าอ้อยจะลงทุนสูงในช่วงปีแรก แต่ลงทุนครั้งเดียวตัดได้ 3 ตอ หรือ 3 ปีเป็นอย่างน้อย เกษตรกรเองก็เห็นตัวอย่างการปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่แล้วจึงกล้าลงทุน”
     
       อย่างไรก็ตาม แม้จะหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่น เกษตรกรอีสานก็ยังกันพื้นที่บางส่วนไว้สำหรับปลูกข้าวไว้บริโภคภายในครอบครัว
     
       นางสาวลักษณีย์กล่าวอีกว่า อัตราการถือครองที่ดินเฉลี่ยต่อครอบครัวของเกษตรกรอีสานในระยะหลังลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน เนื่องจากต้องแบ่งให้ลูกหลานทำกิน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการถือครองที่ดินเฉลี่ยของประเทศ
     
       “แต่ก่อนอีสานได้ชื่อว่าเป็นภาคที่มีอัตราการถือครองเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆ แต่พอแบ่งให้ลูกๆ เป็นชั้นๆ เรื่อยมา อัตราการถือครองจึงเหลือน้อยลงมาก ในอนาคตอาจต้องรวมพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่าทำกันแบบโดดๆ เหมือนปัจจุบัน เพราะคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่น้อยลงทุกปี”

จาก manager.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ