วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตั้งศูนย์อนุรักษ์ยางพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่


สำหรับลักษณะเด่นของยางพาราสายพันธุ์พื้นบ้านนี้มีความทนต่อโรค แมลงศัตรูพืช ทนต่อความเค็ม ทนต่อความแห้งแล้ง รากมีความแข็งแรงทนต่อลมพายุ และเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ยังไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ใด ๆ

นายสมชาย ณ ประดิษฐ์ กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ได้พบสวนยางพาราของเกษตรกรบนเกาะบูบู ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี และยังให้ผลผลิตน้ำยางได้ตามปกติ จึงเห็นว่าควรอนุรักษ์พันธุ์ยางชนิดนี้ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ และให้คนรุ่นหลัง ตลอดจนนักวิชาการได้ศึกษาเรียนรู้นำเมล็ดพันธุ์ไปผลิตเป็นกล้ายางเพื่อใช้เป็นต้นตอพัฒนาต่อยอดเป็นยางสายพันธุ์ใหม่ต่อไป

สำหรับลักษณะเด่นของยางพาราสายพันธุ์พื้นบ้านนี้มีความทนต่อโรค แมลงศัตรูพืช ทนต่อความเค็ม ทนต่อความแห้งแล้ง รากมีความแข็งแรงทนต่อลมพายุ และเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ยังไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ใด ๆ หากนำไปพัฒนากับยางสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางของไทยเป็นอย่างมาก

ส่วนสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์ยางพาราสายพันธุ์ต่าง ๆ คือ บริเวณพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีพื้นที่จำนวนมากกว่า 2,100 ไร่ และในปัจจุบันก็ดำเนินงานเกี่ยวกับพันธุ์ยางอยู่แล้ว มีการผลิตต้นตอตายางพันธุ์ดี การผลิตกิ่งตายาง การผลิตยางชำถุง การผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ผลผลิตจากยางพาราและปาล์มน้ำมัน ตลอดจนเป็นแปลงสาธิตยางพาราพันธ์ุต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป จัดทำแปลงสาธิตการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น หากเพิ่มหน้าที่ในการอนุรักษ์สายพันธุ์ยางพาราพันธ์ุนี้ด้วยก็น่าจะอยู่ในศักยภาพที่สามารถทำได้.

ข้อมูลจาก : www.dailynews.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ