วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประเมินการเพาะปลูกข้าว และพืชเศรษฐกิจด้วยดาวเทียม

มาดูเทคโนโลยีสุดทันสมัยที่มาช่วยในการเกษตรกัน ซึ่งเกษตรกรไทย มักจะเจอปัญหานี้เป็นประจำคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ จึงมีความพยายามลดการปลูกข้าวนาปรัง เพราะข้าวนาปรังคือข้าวนอกฤดูการปลูกข้าว ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำมาก หากเริ่มปลูกไปแล้ว เกิดความแห้งแล้งขึ้นมา ข้าวก็ไม่มีน้ำมาเลี้ยงอยู่ดี  จึงใช้เทคโนโลยีดาวเทียม ติดตามปริมาณการปลูกข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ได้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ( GISTDA )  ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาช่วยติดตามปริมาณการปลูกข้าว รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ได้

หลักการทำงานการประเมินเพาะปลูกข้าว และพืชเศรษฐกิจด้วยดาวเทียม


ทั้งนี้ ทาง GISTDA ใช้ดาวเทียมถึง 2 ตัว คือ TERRA และ AQUA ถ่ายภาพลงมาที่โลกทุกๆวัน โดย TERRA จะถ่ายภาพในช่วงเช้า ส่วน AQUA จะถ่ายในช่วงบ่าย


ซึ่ง resoloution ภาพถ่ายที่ได้นั้นคือ 250×250 เมตร  โดย 1 พิกเซล เท่ากับ 40 ไร่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบอยู่  แต่ภาพจะถ่ายซ้ำทุกๆวัน โดยภาพถ่ายที่ได้นี้จะถูกเรียกว่าข้อมูล  Modis  ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ทุกๆ 16วัน เพราะหากถ่ายเป็นรายวัน จะได้ภาพที่เมฆบังพื้นที่อยู่ เมื่อนำภาพถ่ายทั้งหมดจากดาวเทียมนี้ มาซ้อนทับกัน แล้วจะได้ภาพจริงที่ไม่มีเมฆบัง  แล้ววิเคราะห์ด้วยการหาค่าดัชนีพืชพรรณ เพื่อหาช่วงเวลาที่เริ่มปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ ก็จะสามารถประเมินช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละพื้นที่ได้


และเมื่อทราบพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวแล้ว….ก็ประเมินหาจำนวนผลผลิตที่คาดว่าจะได้ โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตต่อไร่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาคูณกับพื้นที่ปลูกข้าวของแต่ละช่วงเวลาปลูก  เราก็จะทราบทั้งช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและผลผลิตที่จะได้ด้วย โดยข้อมูลนี้ ถูกนำขึ้นเวปไซต์ที่ rice.gistda.or.th/ricefield ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏนี้จะอัพเดตทุก 2 อาทิตย์ และมีข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพื้นที่เพราะปลูกได้ด้วย ถ้าติดตามไปเรื่อยๆจะรู้ว่าพื้นที่ไหนปลูกใหม่ พื้นที่ไหนต้องเก็บเกี่ยวแล้ว และสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ด้วย เป็นไฟล์ Microsoft Excel

ซึ่งเทคโนโลยีการติดตามปลูกข้าวนาปรังนี้เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทาน  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการต่อได้ รวมถึงภาคเอกชนก็สามารถนำข้อมูลนี้ ไปใช้วางแผนธุรกิจได้ด้วย เช่นดูว่าพื้นที่ไหน ปลูกพืชอะไรเยอะอยู่ในตอนนี้ จะได้หาพื้นที่ที่ควรนำปุ๋ยไปจำหน่าย เป็นต้น  นอกจากติดตามการปลูกข้าวได้แล้ว ยังสามารถติดตามผลผลิตอื่นๆเช่น ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลังได้อีกด้วย

จาก it24hrs.com
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ