วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด แก้ปัญหาโรคใบขาว

กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริม
จัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด แก้ปัญหาโรคใบขาว


นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตอ้อยของไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รายงานพื้นที่ปลูกอ้อย ในปีการผลิต 2556/57 มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตพื้นที่สำรวจรวม 48 จังหวัด ประมาณ 10.07 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงาน 9.23 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยทำพันธุ์ 843,722 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2555/56 จำนวน 590,705 ไร่ หรือร้อยละ 6.23 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ 4,317,002 ไร่ มีผลผลิต 48.23 ล้านตัน แม้ผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่กลับมีแนวโน้มลดลง

ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยคือโรคใบขาวของอ้อย ส่วนใหญ่พบว่าแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อแฝง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ให้โรคแพร่ระบาดยังแหล่งปลูกอ้อยต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ส่วนการแพร่ระบาดโดยเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาลเป็นพาหะจะระบาดเฉพาะพื้นที่ปลูกอ้อยในวงจำกัดและอัตราแพร่ระบาดไม่รวดเร็ว พบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ได้แก่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และสระแก้ว เป็นต้น ในปี 2554/2555 มีการระบาดรุนแรงที่จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ถึง 170,000 ไร่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท


“จากปัญหาโรคใบขาวอ้อยที่ระบาดสะสมมายาวนาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่ปี 2557-2559 การระบาดของโรคใบขาวตั้งแต่ปี 2497 จนถึงปัจจุบัน

อธิบดีกรมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ขยายผลเทคโนโลยีพันธุ์อ้อยสะอาดสู่ชุมชน ในระยะเร่งด่วนดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาวสะสมมายาวนานและรุนแรง จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระแก้ว และชลบุรี โดยผลิตขยายต้นพันธุ์อ้อยสะอาด เพื่อใช้เป็นต้นพันธุ์ในแปลงพันธุ์หลักในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยสนับสนุนต้นพันธุ์อ้อยสะอาดจำนวน 1,000,000 ต้น

“เพื่อจัดทำแปลงพันธุ์พันธุ์ขยาย จำนวน 500 ไร่ เกษตรกร 600 ราย (20 กลุ่มๆ ละ 30 ราย) ในจังหวัดที่มีปัญหาการระบาดโรคใบขาวอ้อย โดยมีโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ โรงงานน้ำตาลมหาวัง โรงงานน้ำตาลอ่างเวียง โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ บริษัท น้ำตาลระยอง บริษัท ไร่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยกำแพงเพชร ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวม 5,108,520 ไร่ และมีรายงานพื้นที่ระบาดประมาณ 200,000 ไร่ คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการเกษตรกรจะมีต้นพันธุ์อ้อยสะอาด ในปี 2562 จำนวน 800,000 ไร่ ซึ่งสามารถใช้เป็นรูปแบบให้กับโรงงานน้ำตาลอีก 38 โรงงาน เพื่อส่งเสริมและขยายผลการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ต่อไป...” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ข้อมูลจาก banmuang.co.th
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ