วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เตรียมเปิดเวทีวิชาการประมงปี 58


ดันงานวิจัยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการทำประมงอย่างรับผิดชอบอย่างมาก โดยได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ มุ่งเน้นสนับสนุนและผลักดันให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งการออกมาตรการทางกฎหมาย การสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การในบริหารจัดการ รวมทั้งยังได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบอีกด้วย

โดยในการจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมประมงเตรียมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิจัยประมงไทย มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ” เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการประมงสาขาต่างๆ ให้มีการนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างรับผิดชอบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาคการประมงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง การประมงทะเล อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สกัดความคิดพิชิตทุน สวก.” โดย นายพีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร การอภิปรายพิเศษ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา IUU” โดย นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกกว่า 44 เรื่อง เป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 28 เรื่อง และเป็นโปสเตอร์อีก 16 เรื่อง จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล ซึ่งเป็นการผลิตผงสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพโดยเน้นประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ, ผลของ Bacillus subtilis, B. megaterium และ B.licheniformis ในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ต่อเชื้อ Vibrio
parahaemolyticus สายพันธุ์ก่อโรค EMS/AHPND, การพัฒนาเทคนิคการเติมออกซิเจนด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์จากถังออกซิเจนเหลวกับระบบตรวจติดตามและจัดการออกซิเจนอัตโนมัติในฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูง โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจติดตามปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในบ่อเลี้ยงและบ่อบำบัดน้ำได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือนักลงทุน ในการตัดสินใจทำฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลความหนาแน่นสูงเชิงพาณิชย์ต่อไป เป็นต้น


ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง โทรศัพท์ 0-2940-6527 ได้ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลจาก naewna.com/local/160161
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ