วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ม.เกษตรเจ๋ง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้การสนับสนุนเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 5:00 น.

ดร.อนามัย ดำเนตร  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และที่ปรึกษา “ศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)–ศวท.” หรือ “ศจพภ.” เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้การสนับสนุนเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง

ขณะนี้ได้ทำการอบรมครบทั้ง 3 รุ่น จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรวม 65 ท่าน โดยผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้และวิธีการวิจัย เกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนำมาทำให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก พร้อมได้รับถังหมักต้นแบบนำไปใช้ในชุมชน ผลจากการอบรมทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จากผู้เข้ารับการอบรมในชุมชนของตน เอง และการเกิดความร่วมมือกัน ในการจัดตั้งหน่วยเรียนรู้ ด้านการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง ในชุมชนต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

“ศจพภ.” เป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรม คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รศ.  จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ คุณขวัญชัย นิ่มอนันต์ คุณสมบัติ กลิ่นบุปผา คุณกิตติเดช โพธิ์นิยม และคุณอานนท์ สุวรรณประเสริฐ

ซึ่งเป็นการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน ผลจากการอบรมเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงนั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้นอกห้องวิจัยอย่างได้ผลจริงโดยหน่วยงาน หรือชุมชนต่าง ๆ

วิธี “ผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง” มีขั้นตอนง่าย ๆ คือ นำจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกและทดสอบคุณสมบัติจากกระบวนการวิจัยแล้ว ว่าสามารถย่อยสลายผักตบชวาและเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ ที่ติดไฟได้ มาผสมกับผักตบชวา และน้ำ ในสัดส่วน 1:1:1 ในภาชนะปิดมิดชิด โดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง ทิ้งไว้ 10-15 วัน จะเกิดก๊าซที่สามารถใช้หุงต้มในครัวเรือนได้

สำหรับการเปิดอบรมในปีต่อไป จะเปิดการอบรมจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 20 คนเช่นกัน  โดยจะเน้นการอบรมให้แก่หัวหน้าชุมชน/องค์กร ที่มีปัญหาผักตบชวาเป็นลำดับแรก  สมัครเข้ารับการอบรม โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์  www.flas.ku.ac.th  ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณขวัญชัย นิ่มอนันต์ อีเมล mppf@ku.ac.th หรือ โทรศัพท์หมายเลข  09-5054-8240, 08-3559-8448  หรือ LINE ID : microku

จาก dailynews.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02131
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ