วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

รัฐอุ้มราคามันสำปะหลัง 57/58 ใช้เงิน 2,760 ล้าน ชดเชยดอกเบี้ย 3% ดันราคามันสูงกว่า 2,800 บาทต่อตัน


ครม. ควักเงิน 2,760 ล้านบาทชดเชยดอกเบี้ย 3% ดันราคามันสำปะหลังปี 57/58 ทั้งปล่อยกู้ให้เกษตรกร ชะลอขุดหัวมัน คาดราคาหัวมันทะลุ 2.8 บาท/กก.

นายสมชาติ สร้อยทองผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะมิสเตอร์มันสำปะหลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติงบประมาณ 2,760 ล้านบาท ใช้ในการผลักดันแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 57/58 ที่ผลผลิตหัวมันสดจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะใช้ดูแลราคาหัวมันสดให้กับเกษตรกร แทนแทรกแซงราคาตลาดแบบเดิม เช่น รับจำนำ และประกันราคา

ทั้งนี้ แนวทางที่ครม.อนุมัติวงเงิน 2,760 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น ได้แก่ อนุมัติวงเงิน 375 ล้านบาท ในการชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชะลอเก็บเกี่ยวหัวมันสด โดยในช่วงที่ยังไม่เก็บเกี่ยว เกษตรกรสามารถกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งเป้าหมายไว้ 500,000 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรัฐจะเข้าไปช่วยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร 3%เริ่มรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ธ.ค. 57-มี.ค. 58 โดยเวลาในการจ่ายชดเชยตั้งแต่ เดือนม.ค.-ก.ย. 58 รวมทั้งโครงการ 6 เดือน คาดว่าจะช่วยให้ราคาหัวมันสดในตลาดไม่ตกต่ำ

นอกจากนี้ ในมาตรการระยะสั้น ยังจะเพิ่มสภาพทางการค้า โดยอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาท ในเวลาโครงการ 4 เดือน โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3%ให้ผู้ประกอบการลานมัน โรงแป้ง โรงงานผลิตเอทานอล และผู้ส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงที่ผล ผลิตออกมามาก

สำหรับ มาตรการที่เหลืออีก 2 มาตรการ เป็นมาตรการระยะกลาง โดยอนุมัติวงเงิน 1,380 ล้านบาท เวลาโครงการ 24 เดือน เพื่อชดเชยดอกเบี้ย 3%ให้เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกผ่านระบบหยดน้ำ ซึ่งจะปล่อยกู้ผ่าน ธ.ก.ส.วงเงินไม่เกิน230,000บาทต่อครัวเรือน ตั้งเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 100,000 ราย เปิดรับสมัครตั้งแต่ธ.ค.57- มี.ค. 58 เวลาจ่ายชดเชยดอกเบี้ยตั้งแต่ม.ค. 58 -ธ.ค. 60 ซึ่งการเพาะปลูกมันผ่านระบบชดเชย จะช่วยลดต้นทุนการปลูกมันให้เกษตรกร เนื่องจากจะได้ผลผลิตหัวมันสดเพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่า จากเดิมที่การปลูกต่อไร่จะได้หัวมัน 3.5 ตัน เพิ่มเป็นไร่ละ 7 ตัน

นายสมชาติ กล่าวว่า มาตรการสุดท้าย คืออนุมัติวงเงิน 900 ล้านบาท เวลาโครงการ 24 เดือน เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรการแปรรูปมันสำปะหลัง หรือโครงการมันสะอาด โดยจะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการบังคับให้โรงงานแปรรูปมันต้องติดตั้ง ตะแกรงเพื่อแยกดินทรายออกจากมัน ซึ่งรัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ย3%เช่นกัน ให้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและกู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งการยกระดับทำให้มันสะอาดจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ ต้องการในตลาดโลก และรองรับการแข่งขันหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

“ปีนี้เชื่อว่า จะไม่มีเกษตรกรผู้ปลูกมันออกมาเรียกร้องเรื่องราคา เพราะราคาหัวมันสดในตลาดมีเสถียรภาพ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.3-2.4 บาทต่อกก. ขณะที่ต้นทุนปลูกมันอยู่ที่ 1.8 บาทต่อกก. เชื่อว่าหากผลักดันให้เกษตรกรชะลอการขุดหัวมันได้สำเร็จ จะทำให้ราคาหัวมันสดในตลาดขยับขึ้นเป็น 2.7-2.8 บาทต่อกก.”

อ้างอิง dailynews.co.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02110
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ