วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

นักวิจัย ม.เกษตร จดอนุสิทธิบัตร 3 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากไข่ขาวของไข่เป็ด

การผลิตขนมหวานจำพวก ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน จะใช้ไข่แดงจากไข่เป็ดเป็นส่วนประกอบหลัก  จึงมีปริมาณไข่ขาวเหลือใช้เป็นจำนวนมาก  ขณะที่ไข่ขาวเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพและมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ เหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการคุมระดับคอเรสเตอรอล การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ขาวจึงให้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ด้วย

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล  จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และรศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สมบัติ และองค์ประกอบของไข่ขาวของไข่เป็ดโดยน้ำหนัก 100 กรัม ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำร้อยละ 85  มีโปรตีนร้อยละ 12 คาร์โบไฮเดรต ไม่ถึงร้อยละ 2  มีไขมันและเกลือแร่รวมกันไม่ถึงร้อยละ1 โดยโปรตีนในไข่ขาวประกอบด้วยกรดอะมิโนกว่า 18 ชนิด และเป็นกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับร่างกายครบทุกชนิดด้วย

จากสมบัติเด่นของไข่ขาว ทีมนักวิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ทำให้ได้กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ไข่ขาวจากไข่เป็ด อาทิ ฟิล์มโปรตีนจากไข่ขาว เพื่อทดลองใช้เป็นสารเคลือบปลาสลิดแห้ง  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ เต้าหู้แผ่นอบแห้งจากไข่ขาว ทองม้วนผสมไข่ขาว ไส้กรอกเสริมโปรตีนไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์ และก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนไข่ขาว

ทีมวิจัยได้ดำเนินการจดอนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงการค้า 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ไส้กรอกเสริมโปรตีนไข่ขาวพาสเจอไรซ์  เต้าหู้แผ่นไข่ขาวอบแห้ง  และเส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนไข่ขาว โดยได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้สนใจ และผู้ประกอบการทำขนมหวานที่มีไข่ขาวเป็นวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผลสู่การผลิตเป็นการค้าด้วย


1.ไส้กรอกไข่ขาวเพื่อสุขภาพ อุดมด้วยโปรตีน  ลักษณะคล้ายไข่ต้มหลอด วิธีทำ คือใช้ไข่ขาวที่ผ่านการกรองแล้วกรอกลงในไส้คอลลาเจน ผูกเป็นท่อน  นำไปต้ม ตัดเป็นลูกแล้วนำใส่ถุงปิดผนึกนำไปฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 93 องศาเซลเซียส 10 นาทีจะสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้นานถึง 90วัน ไส้กรอกไข่ขาวพาสเจอร์ไรซ์  มีศักยภาพจำหน่ายในสลัดบาร์ตามร้านอาหาร หรือใช้ต่อยอดการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ไส้กรอกไข่ขาวบรรจุในน้ำพะโล้
2.เต้าหู้แผ่นไข่ขาวอบแห้ง   อาหารสุขภาพ เหมาะใช้ปรุงเป็นแกงจืด โดยใช้ไข่ขาวล้วน หรือผสมพืชผักเพื่อปรับแต่งกลิ่นรส และคุณค่าทางอาหาร เติมยีสต์ผงเพื่อลดการเปลี่ยนสีผลิตภัณฑ์ หมักนาน 3 ชั่วโมงจึงนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่น ตัดเป็นเส้น มัดปมเพื่อเพิ่มรูปแบบให้น่ารับประทาน จากนั้นนำไปอบแห้ง ปิดผนึกในถุงจะเก็บได้นาน 3 เดือน โดยยังคงมีสีใกล้เคียงของเดิม3.เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากไข่ขาว   เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ    ทำการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โดยใช้แป้งข้าวเจ้า : น้ำ : ไข่ขาว ในอัตราส่วนต่างๆ และทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสจากผู้ชิม พบว่า  ผู้ชิมมีความชอบเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีการเสริมไข่ขาวในอัตราร้อยละ 30 ไม่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวตามท้องตลาด  แต่ข้อดีคือผู้บริโภคจะได้รับโปรตีนเพิ่มเป็นสองเท่าของเส้นก๋วยเตี๋ยวปกติ คือจาก ร้อยละ 2.53 เป็นร้อยละ 4.80 ของน้ำหนักสดจาก rdi.ku.ac.th

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02112
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ