วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

โรงงานน้ำตาลครบุรี หนุนเกษตรกรปลูกอ้อยแทนข้าว ตั้งเป้า 12 ปี 6 ล้านไร่โครงการปลูกอ้อยดีมีแต่ได้ตั้งเป้าขยายพื้นที่เปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมเป็นไร่อ้อย ส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มรายได้ ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติหวังไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมไร่อ้อยในโครงการ“ปลูกอ้อยดี มีแต่ได้” ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

นายสุรศักดิ์ ปินะการัง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ โซน3 บมจ.น้ำตาลครบุรีกล่าวว่า เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกิจของรัฐที่ตั้งเป้าหมายจะให้ประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนั้น ทางบริษัทจึงร่วมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดด้วยการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยแทนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสม โดยตั้งเป้าไว้ที่ 6 ล้านไร่ ในเวลา 12 ปี เนื่องจากขณะนี้อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงสามารถสร้างกำไรและรายได้ให้เกษตรกรได้

สำหรับการคัดเลือกพื้นที่ในการขยายเป็นไร่อ้อยนั้น นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า จะต้องมีพื้นที่ 10 ไร่ขึ้นไปและเป็นพื้นดินร่วมปนทราย ที่สำคัญการปลูกอ้อยใน1 แปลง จะต้องปลูกพันธุ์เดียวกันเท่านั้น โดยบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไร่ละ 1,500 บาท นอกจากนี้เรายังจัดตั้งสถานีการเกษตรย่อยเพื่อให้นักวิชาการเข้ามาดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวและนำอ้อยส่งเข้าโรงงาน การวิจัย พัฒนาทดลอง ตลอดจนเผยแพร่แนวคิดของชาวไร่อ้อยที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปทดลองเพิ่มผลผลิต

ด้านนางเรไร เลือดกระโทก เกษตรกรเจ้าของไร่อ้อยสุจิตรา กล่าวว่า เมื่อก่อนเคยปลูกมันสำปะหลัง แต่ประสบปัญหาน้ำท่วม ผลผลิตเน่าเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงเริ่มหันมาศึกษาการทำไร่อ้อย และเริ่มปลูกไร่อ้อยแทน โดยเริ่มจากพื้นที่ 20 ไร่ จนปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น 140 ไร่ เป็นเวลากว่า 20 ปีทั้งนี้สิ่งสำคัญของการปลูกอ้อยคือการเตรียมดินที่จะต้องเน้นตีดินให้ละเอียด สำหรับการบำรุงดินก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ กากหม้อกรอง ขี้เถ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ยังมีโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 1. โครงการปลูกอ้อยดีไม่มีจน โดยรณรงค์ให้เปลี่ยนพื้นที่นาดอนมาปลูกอ้อย หรือพื้นที่นาที่สามารถปลูกอ้อยแล้วไว้ตอได้นานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพราะพื้นที่บางส่วนของอำเภอครบุรีเป็น พื้นที่นาดอน 2. โครงการปักธงชัย เป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกอ้อยในช่วงปลายฝน เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากดินมีความชื้นสูง ช่วยลดต้นทุนในการไถและเตรียมดิน 3.โครงการปลูกอ้อยยั่งยืน เป็นโครงการรื้ออ้อยตอที่ให้ผลผลิตต่ำ เพื่อตรวจสอบลักษณะดิน พัฒนาการวางระบบน้ำและคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับแปลงนั้นๆ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

อ้างอิง isranews.org

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02098
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ