วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

พักหนี้เกษตรกร 1.16 แสนล้านบาทครม.ไฟเขียวแก้หนี้เกษตรกร 3 โครงการ 8.1 แสนราย ยอดหนี้ 1.16 แสนล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 เม.ย.58 - 31 มี.ค.59

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 3 โครงการ คิดเป็นยอดหนี้ทั้งสิ้นประมาณ 116,000 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรรายย่อยประมาณ 8.1 แสนราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 - 31 มี.ค.59

สำหรับ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการปลดภาระหนี้สินให้แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุจากการเสียชีวิต, ทุพพลภาพ, เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ รวม 28,000 คน ยอดหนี้รวม 4,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะปลดหนี้และจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีให้เป็นหนี้สูญ

2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพต่ำ ซึ่งยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ แต่มีปัญหาในการชำระหนี้จากเหตุสุจริตและจำเป็น รวม 340,000 คน ยอดหนี้รวม 48,000 ล้านบาท โดยให้ชำระเงินต้นตามงวดที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 10 ปี และปลอดชำระเงินต้นใน 3 ปีแรก แต่ ธ.ก.ส.ยังคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ โดยหลังจากชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ตามกำหนดแล้ว ธ.ก.ส.ยังร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ในการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้เพื่อการประกอบอาชีพอื่นอีกวงเงิน 15,000 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย คิดดอกเบี้ยอัตราปกติ

3. โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากปัญหายางพาราตกต่ำ หรือการงดทำนาปรัง รวม 450,000 คน ยอดหนี้รวม 64,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ให้ตามศักยภาพ คิดดอกเบี้ยอัตราปกติ แต่ไม่คิดเบี้ยปรับ พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ยังสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน หรือประกอบอาชีพเสริมอื่นอีก วงเงิน 35,000 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย.

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมษายน 2558

http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02096
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ