วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

การปลูกยางพารา


ยางพารา : การปลูกยางพารา


สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา
1.เขตปลูกยาง ยางพารามีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ประเทศบลาซิล ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ ยางพารามีการเจริญเติบโตได้ดี
2.ความสูงจากระดับน้ำทะเล สาเหตุที่ความสูงมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของยางพารานั้นเนื่องมาจากระยะความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 100 เมตร จะมีผลทำให้อุณหภูมิลดลง ซึ่งอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา
3.ความลาดเท ความลาดเทมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา เพราะถ้าพื้นที่มีความลาดเทมาก ผลผลิตของยางพาราหรือการเจริญเติบโตจะลดน้อยลง ดังนั้นการปลูกยางในพื้นที่ลาดเทนั้นควรปลูกโดยมีการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีที่เหมาะสมคือ การปลูกแบบขันบันได ควรเลือกที่ทำสวนที่ใกล้ภูเขาและแนวลาดเทของภูเขามาทางสวน เวลาฝนตกน้ำจะชะเอาปุ๋ยอินทรีย์ที่อยู่หน้าดินมาทับถมเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
4.ดิน ยางพาราต้องการดินที่มีหน้าดินลึก เพื่อให้รากเกาะลึกได้อย่างมั่นคง หากหน้าดินตื้นทำให้รากยึดได้ไม่แน่น จะทำให้ต้นโค่นล้มได้ง่าย การโค่นล้มของต้นยางพาราขึ้นอยู่กับพันธุ์ยางด้วย
5.ฝนและการกระจายตัวของฝน ฝนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ปกติหลังจากปลูกควรได้รับน้ำฝนอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอประมาณ 4-6 เดือน
6.ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพารา การเปลี่ยนแปลงความชื้นมัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับปริมาณและการกระจายตัวของน้ำฝน
7.อุณหภูมิ เพื่อผลผลิตสูงควรจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส
8. ความเร็วลม ความเร็วลมที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง คือ ความเร็วของลมเฉลี่ยตลอดปีไม่เกิน 1 เมตร/วินาที ควรปลูกไม้กันลมก่อนปลูกยางพารา 2-3 ปี โดยปลูกไม้บังลมชนิดสูงสลับกับชนิดเตี้ยที่เจริญเติบโตใต้ไม้สูงได้ เพื่อช่วยป้องกันลมทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
9.ระยะแสง ระยะแสงที่ยางพาราต้องการอยู่ระหว่าง 1,800-2,800 ชั่วโมง/ปี แต่ระยะเวลาการให้แสงต่อวันไม่มีผลกระทบต่อการปลูกยางพารามากนัก
ไอกี้-บีที ฆ่าหนอน ปลอดสารพิษ
ไอกี้ บีที กำจัดหนอด ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษ 100% ด้วยสารชีวินทรีย์ ฆ่าหนอนตาย เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
ราคา 490 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
มาคา กำจัดแมลงไล่เพลี้ยกระโดด
bb
ป้องกัน กำจัดแมลง ด้วย มาคา สารอัลคาลอยกำจัดแมลง เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100%
ราคา 470 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IS Rice ขจัดโรคราทางใบ
IS RICE ขจัดและยับขั้งเชื้อรา
ไอเอส ไรท์ ยาป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ที่มองเห็นได้ทางใบ กับพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย์ 100%
ราคา 450 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
IMO แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ไอเอ็มโอ แก้โรคเชื้อราในยางพารา
ป้องกันโรคที่เกิดจาก เชื้อรา ราแป้ง ใบจุด โรคใบร่วง ออยเดียม ไฟท็อปโทร่า ย่อยใบยางเป็นปุ๋ย
ราคา 670 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนเทคโนโลยี
เร่งให้พืชโตไว สมบูรณ์ ฉีดพ่นเดือนละสองครั้ง หรือช่วงแล้ง มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน
ราคา 290 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์เงิน เสริมภูมิต้านทาน
บูสเตอร์เงิน เร่งเขียว สร้างภูมิต้านทาน
เสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ใบเขียวลำต้นแข็ง แมลงเจาะกินได้ยาก ต้านทานโรคต่างๆ
ราคา 310 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิตเพิ่มน้ำหนัก
บูสเตอร์ส้ม เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก
เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนักของ มีโปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหาร ให้พืชได้ผลผลิตสูง น้ำหนักดี
ราคา 320 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เร่งการแตกราก ป้องกันโรค เพิ่มการสะสมอาหารในท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ราคา 430 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบน เฟสบุ๊ค สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
สอบถามบนเฟสบุ๊ค ดูรายละเอียด
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
สั่งซื้อบน LINE สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น